آموزش برنامه نویسی از مبتدی تا پیشرفته برخلاف تصور عامه مردم به زمان زیادی برای فراگیری نیاز ندارد و شما می توانید بین 3 تا 10 ساعت آموزشی الفبای هر زبان برنامه نویسی را یاد بگیرید و از همان ساعت اول شروع به برنامه نویسی نمایید. اما سوالی که اینجا پیش می آید این است که آیا شما با پشت سرگذاشتن این دوره آموزشی تبدیل به یک برنامه نویس می شوید؟ پاسخ بسیار واضح است،خیر. شما برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس نیازمند تمرین های بسیار و ممارست فراوان هستید و آنچه سبب تمایز شما با سایر افراد می شود تکنیک های حل مسئله ای است که در این بازه فرا خواهید گرفت.

زبان های برنامه نویسی بک اند (backend)

زبان های برنامه نویسی فرانت اند (frontend)