آموزش زبان انگلیسی از صفر تا صد شعار بسیاری از سایت های اینترنتی و همچنین کتاب ها و لوح های اموزشی است که در فضای مجازی و یا بازار وجود دارند. اما در تمامی این پکیج ها متاسفانه این فقط در حد یک شعار باقی می ماند و آنچه برای شما باقی می ماند سرخوردگی از یادگیری زبان است. اشتباه اغلب این برنامه های آموزشی نگاه از بالا به پایین اساتید و باور بلد بودن بخش های از فرآیند آموزشی توسط شما از قبل می باشد. در راستای برطرف نمودن این خلا ما تلاش داریم تا آموزش های این بخش را از صفر و مانند یک نوآموز که هیچ چیز از زبان نمی داند آغاز نماییم و تا سطح پیشرفته دنبال نماییم.

کتاب های واژگان انگلیسی

انگلیسی پایه

سریال های انگلیسی