گزیده کتاب های پیشنهادی که در این بخش منتشر می گردد در تلاش است تا شما عزیزان را در مرحله اول علاقه مند به مطالعه کامل کتاب های معرفی شده نماید و در صورتی که در این راستا توفیق چندانی حاصل نگردید و شما به دلیل مشغله های زندگی، موفق به یافتن زمان مناسب برای مطالعه کامل آنها نشدید، حداقل از دریچه نگاه من، بتوانید مهم ترین بخش از کتاب های فوق را به صورت خلاصه مرور نمایید.