آموزش Java

نحوه تعریف رویدادها در کلاس کنترل کننده یا Controller در جاوا

نحوه تعریف رویدادها در کلاس کنترل کننده یا Controller در جاوا : یکی از ویژگی‌های اساسی زبان برنامه‌نویسی جاوا، قابلیت برنامه‌نویسی شیء...
آموزش Java

استفاده از کنترل Circle برای نمایش یک دایره با رنگ دلخواه در جاوا

استفاده از کنترل Circle برای نمایش یک دایره با رنگ دلخواه در جاوا : در جاوا، می‌توان از کنترل Circle برای نمایش یک دایره با رنگ دلخواه...