آرایه ای از رشته ها در ++c :

یک آرایه از رشته ها در زبان برنامه نویسی C++ یک ساختار داده است که اجازه می دهد تا چندین رشته را در یک متغیر ذخیره کنید. این آرایه می تواند حاوی رشته های با طول یکسان یا متفاوت باشد و این امکان را فراهم می کند تا به هر عنصر از آرایه با استفاده از شاخص دسترسی داشته باشیم.

برای تعریف یک آرایه از رشته ها در C++، می توان از نوع داده char استفاده کرد، زیرا هر کاراکتر را می توان یک رشته در نظر گرفت. برای مثال، اگر بخواهیم یک آرایه از 5 رشته با طول 10 تعریف کنیم، می توانیم از دستور زیر استفاده کنیم:

“`c++
char strings[5][10];
“`

در این مثال، آرایه strings حاوی 5 رشته با طول 10 است. هر رشته می تواند حاوی 9 کاراکتر و یک کاراکتر NULL (که برای نشان دادن پایان رشته استفاده می شود) باشد. برای مثال، رشته اول می تواند به صورت زیر تعریف شود:

“`c++
strcpy(strings[0], “Hello”);
“`

در این حالت، رشته “Hello” در عنصر اول آرایه strings قرار می گیرد. برای دسترسی به هر رشته از آرایه، می توان از شاخص دسترسی استفاده کرد. برای مثال، برای چاپ رشته اول، می توانیم از دستور زیر استفاده کنیم:

“`c++
cout << strings[0] << endl;
“`

همچنین، می توان از حلقه ها برای دسترسی به همه عناصر آرایه استفاده کرد. برای مثال، برای چاپ همه رشته ها در آرایه، می توانیم از دستور زیر استفاده کنیم:

“`c++
for (int i = 0; i < 5; i++) {
cout << strings[i] << endl;
}
“`

در این حلقه، هر رشته از آرایه به ترتیب چاپ می شود.

آرایه از رشته ها در C++ یک ابزار قدرتمند است که به برنامه نویسان امکان می دهد تا با رشته ها به راحتی کار کنند. با استفاده از شاخص دسترسی، می توان به هر عنصر از آرایه دسترسی داشته و عملیات مورد نیاز را روی آن انجام داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *