آرایه های چند بعدی یا Array of Arrays در جاوا :

یک آرایه چند بعدی در جاوا به صورت یک مجموعه ای از آرایه ها تعریف می شود. به عبارت دیگر، هر عضو از آرایه یک آرایه دیگر است. تعداد بعد های یک آرایه چند بعدی توسط تعداد آرایه های درونی آن تعیین می شود. به عنوان مثال، یک آرایه دو بعدی دارای دو آرایه درونی است و یک آرایه سه بعدی دارای سه آرایه درونی است.

برای تعریف و استفاده از یک آرایه چند بعدی در جاوا، ابتدا باید آرایه های درونی را تعریف کنید و سپس آنها را در یک آرایه اصلی قرار دهید. برای مثال، برای تعریف یک آرایه دو بعدی به نام myArray، از کد زیر استفاده می کنیم:

int[][] myArray = new int[3][4];

در این مثال، یک آرایه دو بعدی با 3 سطر و 4 ستون ایجاد می شود. هر سطر و ستون در واقع یک آرایه یک بعدی در خود دارد.

برای دسترسی به عناصر مختلف آرایه چند بعدی، از دستورات شاخصی استفاده می کنیم. به عنوان مثال، برای دسترسی به المان در سطر اول و ستون دوم myArray، از کد زیر استفاده می کنیم:

int element = myArray[0][1];

در این مثال، عنصری که در سطر اول و ستون دوم قرار دارد به متغیر element اختصاص داده می شود.

اگر مقدار دهی اولیه را در زمان تعریف آرایه انجام دهیم، می توانیم آرایه های درونی را نیز مقدار دهی کنیم. به عنوان مثال، می توانیم یک آرایه دو بعدی به نام myArray را به صورت زیر تعریف کنیم:

int[][] myArray = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};

در این مثال، یک آرایه دو بعدی با 3 سطر و 3 ستون تعریف شده است و مقدار دهی اولیه نیز انجام شده است.

با استفاده از آرایه های چند بعدی، می توانیم به راحتی داده های چند بعدی را در جاوا مدیریت کنیم. با استفاده از دستورات شاخصی، می توانیم به المان های مختلف آرایه دسترسی پیدا کنیم و آنها را تغییر دهیم. همچنین، می توانیم آرایه های درونی را با استفاده از حلقه ها و دستورات شاخصی پیمایش کنیم.

در این مقاله، به مقدمه ای بر آرایه های چند بعدی در جاوا پرداختیم. در ادامه، می توانید با استفاده از این آرایه ها، برنامه های پیچیده تری را توسعه دهید و داده های خود را به صورت منظم و سازماندهی شده ذخیره کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *