آموزش تلفظ زبان انگلیسی یا هر زبان خارجه دیگر این کمک را به ما می کند که لغات تشکیل شده از الفبای آن زبان را چطور بیان نماییم. ما در بخش قبل به آموزش الفبای زبان انگلیسی پرداختیم و حالا زمان آن رسیده تا بفهمیم که این حروف را به صورت تکی چطور تلفظ نماییم و بدانیم هر کدام از آنها وقتی کنار تعدادی دیگر قرار می گیرند چه صداهایی را می سازند.

آموزش تلفظ زبان انگلیسی :

تلفظ حرف (A a) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (آ ، اَ) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (B b) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ب) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (C c) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (س ، ک) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (D d) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (د) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (E e) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (اِ ، ایی) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (F f) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ف) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (G g) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ج ، گ) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (H h) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ه) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (I i) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ایی ، آی) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (J j) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ج) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (K k) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ک) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (L l) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ل) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (M m) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (م) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (N n) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ن) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (O o) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (اُ ، آ) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (P p) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (پ) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (Q q) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ک) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (R r) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ر) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (S s) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (س ، ز) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (T t) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ت) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (U u) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (اوو ، آ ، یو) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (V v) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (و) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (W w) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (و) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (X x) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (یکس ، گز) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (Y y) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ی ، ایی ، آی) در زبان فارسی می باشد.

تلفظ حرف (Z z) در زبان انگلیسی مشابه تلفظ حرف (ز) در زبان فارسی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *