در این مقاله قصد داریم احتمال کلاسیک و احتمال کوانتومی را تعریف نموده و تفاوت های آن ها با هم را شرح دهیم. شاید تا امروزه در مورد مکانیک کلاسیک یا نیوتنی و مکانیک کوانتومی به عنوان یک علاقه مند به علم فیزیک بسیار شنیده باشید اما با مفهوم احتمال در این علم آشنایی لازم را نداشته باشید، هدف ما از ارائه ایم مقاله در حقیقت پرداختن به همین مفهوم است.

احتمال کلاسیک :

در بحث احتمال کلاسیکی ما با دو قسمت احتمال در آمار و احتمال در ریاضی برخورد داریم.. در مفهوم احتمال آماری تعداد سیستم های اندازه گیری زیاد است و هر سیستم را نمی توانیم به طور جداگانه اندازه گیری نماییم. در احتمال ریاضی، احتمال وقوع یک پدیده مورد بررسی قرار می گیرد یعنی یک حالت از همه حالت های ممکن مورد هدف قرار دارد.

احتمال کوانتومی :

احتمال کلاسیک و احتمال کوانتومی با هم متفاوت هستند چرا که در کوانتوم نه نقص در وسایل اندازه گیری وجود دارد ( مانند احتمال آماری ) و نه یک حالت از همه حالت های ممکن است ( مانند احتمال ریاضی ) بلکه احتمال در کوانتوم ( سطح زیر اتمی ) یعنی در نظر گرفتن احتمال های مختلف برای یک رویداد و جمع روی این احتمال ها برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب.

برای فهم بهتر اجازه بدهید یک مثال بزنیم. فرض نمایید قرار است از یک نقطه A معلوم به نقطه B معلوم دیگر برویم. در مکانیک کلاسیک تنها یک مسیر معلوم وجود دارد که طول آن مشخص است اما در سطح زیر اتمی که حوزه تحت نفوذ مکانیک کوانتومی می باشد بی نهایت مسیر وجو دارد که ممکن است ذره هر کدام از آنها را بپیماید، بنابراین احتمال طی شدن هر مسیری وجود دارد و ما از هیچکدام نمی توانیم صرف نظر کنیم و باید روی تمام این مسیرها جمع بزنیم و حاصل این جمع را در نظر بگیریم. در نتیجه می توان گفت احتمال، ذات مکانیک کوانتومی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *