ارث بری متغیرهای از اسکوپ مادر (والد) در php :

ارث بری یکی از مفاهیم اصلی در برنامه نویسی شیءگرا است که به برنامه نویسان امکان می‌دهد کد را مجدداً استفاده کنند و از قابلیت های موجود در کلاس های دیگر بهره ببرند. یکی از جنبه های مهم در ارث بری، ارث بری متغیرها است که به برنامه نویسان امکان می دهد متغیرها را از کلاس والد به کلاس فرزند ارث بری کنند و در آنجا استفاده کنند.

در PHP، ارث بری متغیرها از اسکوپ مادر (والد) به اسکوپ فرزند از طریق کلمه کلیدی protected امکان پذیر است. وقتی یک متغیر با استفاده از کلمه کلیدی protected در کلاس والد تعریف می شود، متغیر در کلاس فرزند نیز قابل دسترسی است و می تواند به آن دسترسی داشته باشد.

به طور مثال، فرض کنید که یک کلاس والد به نام Person و یک کلاس فرزند به نام Employee داریم. در کلاس Person، یک متغیر protected به نام $name تعریف کرده ایم. سپس در کلاس Employee نیز می توانیم از این متغیر استفاده کنیم. کد زیر نشان می دهد چگونه متغیر $name را در کلاس Employee ارث بری کرده و در آن استفاده می کنیم:

“`
class Person {
protected $name;

public function __construct($name) {
$this->name = $name;
}
}

class Employee extends Person {
public function getName() {
return $this->name;
}
}

$employee = new Employee(“John Doe”);
echo $employee->getName(); // Output: John Doe
“`

در این مثال، کلاس Person شامل یک متغیر protected به نام $name است که در کلاس Employee ارث بری شده است. سپس در کلاس Employee یک متد به نام getName تعریف شده است که نام را برمی گرداند. در نهایت، یک شی از کلاس Employee ایجاد شده و می توانیم نام را با استفاده از متد getName دریافت کنیم.

ارث بری متغیرها از اسکوپ مادر در PHP به برنامه نویسان امکان می دهد متغیرها را در کلاس های فرزند استفاده کنند و از قابلیت های ارث بری بهره ببرند. با استفاده از کلمه کلیدی protected می توان متغیرها را در کلاس های والد تعریف کرده و در کلاس های فرزند استفاده کرد. این قابلیت باعث می شود که کد بهینه تر و باز استفاده پذیر تر باشد و از تکرار مجدد کد جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *