اپراتورهای AND – OR – NOT در SQL :

در زبان برنامه‌نویسی SQL، اپراتورهای AND، OR و NOT برای ترکیب شرایط در دستورات SELECT، UPDATE، DELETE و INSERT استفاده می‌شوند. این اپراتورها به کاربر امکان می‌دهند تا شرایط مورد نظر خود را بر اساس روابط منطقی ترکیب کنند و به این ترتیب، عملیات پرس و جو را به صورت دقیق‌تر و کامل‌تر انجام دهند.

اپراتور AND برای ارتباط دو شرط با یکدیگر به کار می‌رود. با استفاده از این اپراتور، فقط رکوردهایی که هر دو شرط را برآورده می‌کنند، در نتیجه پرس و جو قرار می‌گیرند. به عبارتی دیگر، اگر هر دو شرط صحیح باشند، رکورد مورد نظر در نتیجه قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، این رکورد نادیده گرفته می‌شود.

اپراتور OR نیز برای ارتباط دو شرط با یکدیگر به کار می‌رود. با استفاده از این اپراتور، رکوردهایی که حداقل یکی از شرایط را برآورده می‌کنند، در نتیجه پرس و جو قرار می‌گیرند. به عبارتی دیگر، اگر حداقل یکی از شرایط صحیح باشد، رکورد مورد نظر در نتیجه قرار می‌گیرد. در غیر این صورت، این رکورد نادیده گرفته می‌شود.

اپراتور NOT برای نقض یک شرط به کار می‌رود. با استفاده از این اپراتور، می‌توان شرطی را که عموماً با یک اپراتور مقایسه در پرس و جو استفاده می‌شود را نقض کرد. به عبارتی دیگر، اگر شرط صحیح باشد، اپراتور NOT آن را نادیده می‌گیرد و شرطی که بعد از اپراتور NOT قرار می‌گیرد، صحیح نیست و برعکس.

به عنوان مثال، فرض کنید داریم جدولی به نام “کتابخانه” داریم که شامل اطلاعات کتاب‌ها است. می‌خواهیم تمام کتاب‌هایی که نویسنده آن‌ها “جان دو” و موضوعی آن‌ها “علم” است را در نتیجه پرس و جو قرار دهیم. برای این منظور، می‌توانیم از اپراتورهای AND و EQUALS استفاده کنیم. به صورت زیر:

SELECT * FROM کتابخانه WHERE نویسنده = “جان دو” AND موضوع = “علم”

در این مثال، شرط اول “نویسنده = جان دو” و شرط دوم “موضوع = علم” است. با استفاده از اپراتور AND، فقط کتاب‌هایی که هر دو شرط را برآورده می‌کنند، در نتیجه پرس و جو قرار می‌گیرند.

به طور مشابه، می‌توان از اپراتور OR برای ترکیب شرایط متفاوت استفاده کرد. به عنوان مثال، می‌توانیم تمام کتاب‌هایی که نویسنده آن‌ها “جان دو” یا موضوعی آن‌ها “علم” است را در نتیجه پرس و جو قرار دهیم. به صورت زیر:

SELECT * FROM کتابخانه WHERE نویسنده = “جان دو” OR موضوع = “علم”

در این مثال، شرط اول “نویسنده = جان دو” و شرط دوم “موضوع = علم” است. با استفاده از اپراتور OR، کتاب‌هایی که حداقل یکی از این دو شرط را برآورده می‌کنند، در نتیجه پرس و جو قرار می‌گیرند.

از اپراتور NOT نیز می‌توان برای نقض یک شرط استفاده کرد. به عنوان مثال، می‌توانیم تمام کتاب‌هایی که نویسنده آن‌ها “جان دو” نیست را در نتیجه پرس و جو قرار دهیم. به صورت زیر:

SELECT * FROM کتابخانه WHERE NOT نویسنده = “جان دو”

در این مثال، شرط “نویسنده = جان دو” است. با استفاده از اپراتور NOT، این شرط را نقض کرده و کتاب‌هایی که نویسنده آن‌ها “جان دو” نیست را در نتیجه پرس و جو قرار می‌گیرند.

به این ترتیب، اپراتورهای AND، OR و NOT در SQL به کاربر امکان می‌دهند تا شرایط مورد نظر خود را بر اساس روابط منطقی ترکیب کنند و عملیات پرس و جو را به صورت دقیق‌تر و کامل‌تر انجام دهند. با استفاده از این اپراتورها، کاربر می‌تواند پرس و جوهای پیچیده‌تر را نیز به سادگی اجرا کند و نتایج دقیق‌تری را دریافت کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *