اپراتورهای IN و BETWEEN در SQL :

اپراتورهای IN و BETWEEN دو اپراتور پرکاربرد در زبان SQL هستند که برای جستجو و فیلتر کردن داده ها در جداول مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر یک از این اپراتورها قابلیت‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند و می‌توانند به صورت جداگانه یا در ترکیب با سایر اپراتورها استفاده شوند. در ادامه به توضیح هر یک از این اپراتورها می‌پردازیم:

1. اپراتور IN:
اپراتور IN برای فیلتر کردن داده‌ها بر اساس یک لیست از مقادیر استفاده می‌شود. با استفاده از این اپراتور، می‌توانیم بررسی کنیم که آیا مقدار یک ستون در جدول برابر با یکی از مقادیر در لیست است یا خیر. به عبارت دیگر، اپراتور IN برای جستجوی داده‌هایی استفاده می‌شود که مقدار آنها با یکی از مقادیر مشخص شده در لیست مطابقت دارد.
برای استفاده از اپراتور IN، ابتدا نام ستون مورد نظر را مشخص کرده و سپس مقادیر مورد نظر را درون پرانتز ویرگول شده قرار دهید. به عنوان مثال:

SELECT * FROM employees
WHERE department IN (‘IT’, ‘HR’, ‘Finance’);

در این مثال، تمام رکوردهایی که بخش آنها برابر با ‘IT’ یا ‘HR’ یا ‘Finance’ است، انتخاب می‌شوند.

اپراتور IN می‌تواند با سایر اپراتورها نیز ترکیب شود، مانند AND یا OR، برای فیلتر کردن داده‌ها با شرایط بیشتری. به عنوان مثال:

SELECT * FROM employees
WHERE department IN (‘IT’, ‘HR’) AND salary > 50000;

در این مثال، تمام رکوردهایی که بخش آنها برابر با ‘IT’ یا ‘HR’ هستند و حقوق آنها بیشتر از 50000 دلار است، انتخاب می‌شوند.

2. اپراتور BETWEEN:
اپراتور BETWEEN برای فیلتر کردن داده‌ها بر اساس یک بازه اعدادی استفاده می‌شود. با استفاده از این اپراتور، می‌توانیم بررسی کنیم که آیا مقدار یک ستون در جدول بین دو عدد مشخص شده در بازه است یا خیر. به عبارت دیگر، اپراتور BETWEEN برای جستجوی داده‌هایی استفاده می‌شود که مقدار آنها در یک بازه اعدادی مشخص قرار دارد.
برای استفاده از اپراتور BETWEEN، ابتدا نام ستون مورد نظر را مشخص کرده و سپس دو مقدار حداقل و حداکثر مرز بازه را درون پرانتز قرار دهید. به عنوان مثال:

SELECT * FROM employees
WHERE salary BETWEEN 40000 AND 60000;

در این مثال، تمام رکوردهایی که حقوق آنها بین 40000 و 60000 دلار است، انتخاب می‌شوند.

اپراتور BETWEEN نیز می‌تواند با سایر اپراتورها ترکیب شود، مانند AND یا OR، برای فیلتر کردن داده‌ها با شرایط بیشتری. به عنوان مثال:

SELECT * FROM employees
WHERE department = ‘IT’ AND salary BETWEEN 40000 AND 60000;

در این مثال، تمام رکوردهایی که بخش آنها برابر با ‘IT’ است و حقوق آنها بین 40000 و 60000 دلار است، انتخاب می‌شوند.

به طور خلاصه، اپراتورهای IN و BETWEEN در SQL برای فیلتر کردن داده‌ها بر اساس یک لیست از مقادیر یا یک بازه اعدادی استفاده می‌شوند. این اپراتورها قابلیت ترکیب با سایر اپراتورها را دارند و به کاربر امکان می‌دهند تا داده‌های مورد نظر خود را با شرایط دقیقتری جستجو و فیلتر کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *