اپراتور GROUP BY در SQL :

اپراتور GROUP BY یکی از اپراتورهای اصلی در زبان SQL است که برای گروه‌بندی ردیف‌ها بر اساس یک ستون یا چند ستون مشخص استفاده می‌شود. این اپراتور به کاربر امکان می‌دهد تا داده‌ها را بر اساس ویژگی‌های مشترک گروه‌بندی کند و سپس محاسباتی را روی هر گروه انجام دهد.

استفاده از اپراتور GROUP BY می‌تواند در صورتی که نیاز به تحلیل داده‌ها بر اساس ویژگی‌های مختلف داشته باشیم بسیار مفید باشد. به عنوان مثال، فرض کنید که یک جدول داریم که شامل اطلاعاتی از کاربران مختلف است و می‌خواهیم تعداد کاربران در هر شهر را بشماریم. با استفاده از اپراتور GROUP BY و نوشتن کوئری مناسب، می‌توانیم این کار را به سادگی انجام دهیم.

ساختار کلی یک کوئری با استفاده از اپراتور GROUP BY به صورت زیر است:

SELECT column1, column2, …, aggregate_function(column)
FROM table
WHERE conditions
GROUP BY column1, column2, …

در این ساختار، ما می‌توانیم ستون‌های مورد نظر را برای نمایش انتخاب کنیم و سپس تابع تجمیعی مشخصی را روی آن‌ها اعمال کنیم. تابع تجمیعی می‌تواند شامل توابع مانند SUM، COUNT، AVG، MIN و MAX باشد که قابلیت‌های مختلفی برای محاسبه مقادیر تجمیعی دارند.

اگر چندین ستون را در بخش GROUP BY مشخص کنیم، داده‌ها بر اساس این ستون‌ها گروه‌بندی می‌شوند و محاسبات تجمیعی بر روی هر گروه انجام می‌شود. به عبارت دیگر، مقادیر تجمیعی به صورت مستقل برای هر گروه محاسبه می‌شوند.

اگر در بخش HAVING نیز شرطی را تعیین کنیم، تنها گروه‌هایی که شرط مشخص را برآورده می‌کنند نمایش داده می‌شوند. این امکان به کاربر می‌دهد تا نتایج را بر اساس شرایط خاصی فیلتر کند.

به طور خلاصه، اپراتور GROUP BY در SQL ابزاری قدرتمند برای گروه‌بندی و تحلیل داده‌ها است. با استفاده از این اپراتور، می‌توانیم داده‌ها را بر اساس ویژگی‌های مختلف گروه‌بندی کنیم و محاسبات تجمیعی را روی هر گروه انجام دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *