اپراتور LIKE و Wildcard در زبان SQL :

زبان SQL یکی از زبان‌های مورد استفاده برای مدیریت داده‌ها در پایگاه‌های داده است. این زبان برای استخراج، تغییر و مدیریت داده‌ها استفاده می‌شود. یکی از عملگرهای مهم در زبان SQL عبارت LIKE است که با استفاده از آن می‌توانیم الگوهای مورد جستجو را تعریف کنیم.

عملگر LIKE به ما اجازه می‌دهد الگوهای جستجویی را در یک ستون مشخص کرده و رکوردهای مطابق با این الگوها را بازیابی کنیم. برای تعریف الگوهای جستجویی، از Wildcard نیز استفاده می‌شود. Wildcardها عبارتند از:

– %: این Wildcard به جای هر کاراکتری قرار می‌گیرد.
– _: این Wildcard به جای هر کاراکتری قرار نمی‌گیرد و باید به تعداد دقیق کاراکترها استفاده شود.

با استفاده از این عملگر و Wildcardها، می‌توانیم الگوهای دقیق‌تری برای جستجو در داده‌ها تعریف کنیم. برای مثال، اگر بخواهیم تمام رکوردهایی که در ستون “نام” شامل حرف “a” هستند را بازیابی کنیم، می‌توانیم از عبارت زیر استفاده کنیم:

SELECT * FROM table_name WHERE name LIKE ‘%a%’

در این عبارت، % به جای هر کاراکتر قبل و یا بعد از حرف “a” قرار می‌گیرد و باعث می‌شود تمام الگوهایی که شامل حرف “a” هستند را شامل شود. مثلاً رکوردهایی که “Hana”، “Maryam” و “Sarah” نام دارند با این الگو مطابقت می‌کنند و بازیابی می‌شوند.

در مواقعی که می‌خواهیم الگوی جستجو را محدودتر کنیم و تنها مایلیم یک کاراکتر خاص در یک موقعیت خاص را جستجو کنیم، از Wildcard _ استفاده می‌کنیم. برای مثال، اگر بخواهیم تمام رکوردهایی که در ستون “شماره تلفن”، سه رقم اول آنها “123” است را بازیابی کنیم، می‌توانیم از عبارت زیر استفاده کنیم:

SELECT * FROM table_name WHERE phone_number LIKE ‘123___’

در این عبارت، _ به جای هر کاراکتر قرار نمی‌گیرد و برای سه کاراکتر بعدی از عدد 123 استفاده شده است. با این الگو، رکوردهایی که شماره تلفن آنها به شکل “123456”، “123789” و “123987” است بازیابی می‌شوند.

بنابراین، عملگر LIKE و Wildcardها در زبان SQL به ما اجازه می‌دهند الگوهای جستجویی دقیق‌تری را تعریف کنیم و رکوردهای مطابق با این الگوها را بازیابی کنیم. این عملگر و Wildcardها از اهمیت زیادی برخوردارند و در بسیاری از موارد استفاده می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *