اپراتور UNION در SQL :

در زبان SQL، عملگر UNION یکی از اپراتورهای پرکاربرد است که برای ادغام دو یا چند مجموعه داده استفاده می‌شود. این اپراتور در اصل برای ادغام دو مجموعه داده با ستون‌های یکسان استفاده می‌شود و نتیجه ادغام، یک مجموعه داده جدید است که شامل تمام رکوردهای موجود در مجموعه‌های اولیه است.

استفاده از اپراتور UNION در SQL به ما امکان می‌دهد تا داده‌های موجود در دو جدول را به صورت عمودی ادغام کنیم. به عبارت دیگر، اپراتور UNION سطرها را به صورت عمودی به هم می‌چسباند و در نهایت یک جدول جدید با تمام رکوردهای موجود در دو جدول ایجاد می‌کند.

به طور کلی، جدول‌هایی که قابل ادغام باشند باید تعداد و نوع ستون‌هایشان یکسان باشد. در غیر این صورت، خطا خواهیم داشت. علاوه بر این، ترتیب ستون‌ها نیز باید یکسان باشد.

برای استفاده از اپراتور UNION در SQL، ابتدا دستور SELECT را بنویسید و ستون‌های مورد نظر خود را انتخاب کنید. سپس از عبارت UNION استفاده کنید و دستور SELECT دیگری را بنویسید که ستون‌های مشابهی با دستور SELECT اول داشته باشد. در نهایت، با اجرای این دستور، نتیجه ادغام دو جدول در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

برای مثال، فرض کنید دو جدول به نام‌های “employees” و “customers” داریم. هر دو جدول دارای ستون‌های “name” و “age” هستند. می‌خواهیم تمام رکوردهای موجود در این دو جدول را به صورت عمودی ادغام کنیم. برای این کار، دستور زیر را می‌توان استفاده کرد:

SELECT name, age
FROM employees
UNION
SELECT name, age
FROM customers

نتیجه اجرای این دستور، یک جدول جدید خواهد بود که شامل تمام رکوردهای موجود در جدول‌های “employees” و “customers” است.

اپراتور UNION در SQL یک ابزار قدرتمند است که به ما امکان می‌دهد تا داده‌ها را به صورت عمودی ادغام کنیم. با استفاده از این اپراتور، می‌توانیم اطلاعات مورد نیاز خود را از چندین جدول دریافت کنیم و در نهایت یک جدول جدید با داده‌های مورد نیاز خود ایجاد کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *