به کار بردن دیتابیس های mysql از طریق php :

دیتابیس ها به عنوان یکی از مهمترین اجزای سایت ها و اپلیکیشن های وبی، برای ذخیره و دسترسی به داده ها بسیار مهم هستند. MySQL به عنوان یکی از پایگاه داده های رایج، توسط بسیاری از توسعه دهندگان وب برای ذخیره و دسترسی به داده ها استفاده می شود.

در این مقاله، به بررسی روش های استفاده از دیتابیس MySQL از طریق PHP خواهیم پرداخت.

1- اتصال به دیتابیس MySQL با استفاده از PHP:

برای اتصال به دیتابیس MySQL با استفاده از PHP، ابتدا باید از تابع mysqli_connect استفاده کنید. این تابع به شما اجازه می دهد تا با استفاده از نام هاست، نام کاربری، رمز عبور و نام دیتابیس، به دیتابیس متصل شوید.

مثال:

“`
$servername = “localhost”;
$username = “root”;
$password = “”;
$dbname = “myDB”;

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// Check connection
if (!$conn) {
die(“Connection failed: ” . mysqli_connect_error());
}
“`

2- انجام عملیات CRUD در دیتابیس MySQL با استفاده از PHP:

برای انجام عملیات CRUD (Create – Read – Update – Delete) در دیتابیس MySQL با استفاده از PHP، باید از توابع mysqli_query و mysqli_fetch_array استفاده کنید.

– ایجاد رکورد جدید در جدول:

برای ایجاد رکورد جدید در جدول، باید از تابع mysqli_query استفاده کنید.

مثال:

“`
$sql = “INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES (‘John’, ‘Doe’, ‘john@example.com’)”;

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo “New record created successfully”;
} else {
echo “Error: ” . $sql . ”
” . mysqli_error($conn);
}
“`

– خواندن اطلاعات از جدول:

برای خواندن اطلاعات از جدول، باید از تابع mysqli_query و mysqli_fetch_array استفاده کنید.

مثال:

“`
$sql = “SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests”;
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
// output data of each row
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
echo “id: ” . $row[“id”]. ” – Name: ” . $row[“firstname”]. ” ” . $row[“lastname”]. ”
“;
}
} else {
echo “0 results”;
}
“`

– به روز رسانی رکورد در جدول:

برای به روز رسانی رکورد در جدول، باید از تابع mysqli_query استفاده کنید.

مثال:

“`
$sql = “UPDATE MyGuests SET lastname=’Doe’ WHERE id=2”;

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo “Record updated successfully”;
} else {
echo “Error updating record: ” . mysqli_error($conn);
}
“`

– حذف رکورد از جدول:

برای حذف رکورد از جدول، باید از تابع mysqli_query استفاده کنید.

مثال:

“`
$sql = “DELETE FROM MyGuests WHERE id=3”;

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
echo “Record deleted successfully”;
} else {
echo “Error deleting record: ” . mysqli_error($conn);
}
“`

3- بستن اتصال به دیتابیس MySQL با استفاده از PHP:

برای بستن اتصال به دیتابیس MySQL با استفاده از PHP، باید از تابع mysqli_close استفاده کنید.

مثال:

“`
mysqli_close($conn);
“`

در نهایت، باید توجه داشت که استفاده از دیتابیس MySQL با استفاده از PHP، یکی از روش های پرکاربرد در توسعه وب است. با استفاده از توابع مختلف mysqli، می توانید به راحتی داده ها را از دیتابیس MySQL خوانده و به روز رسانی کنید. همچنین، بستن اتصال به دیتابیس بعد از انجام عملیات مورد نیاز، بسیار مهم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *