تابع input در پایتون :

تابع input در زبان برنامه‌نویسی پایتون یکی از توابع مهم است که به برنامه‌نویس امکان می‌دهد از کاربر ورودی دریافت کند. با استفاده از این تابع، برنامه می‌تواند از کاربر برای ورودی دادن اطلاعات خواسته و سپس با این اطلاعات برنامه‌ای را اجرا کند.

تابع input یک رشته به عنوان ورودی دریافت می‌کند که به عنوان پیامی برای نمایش به کاربر استفاده می‌شود. برای مثال، اگر بخواهیم از کاربر نام خود را دریافت کنیم، می‌توانیم از دستور `name = input(“Please enter your name: “)` استفاده کنیم. در این حالت، پیام “Please enter your name: ” به کاربر نمایش داده می‌شود و کاربر می‌تواند نام خود را وارد کند. سپس مقدار وارد شده توسط کاربر در متغیر name ذخیره می‌شود.

مقداری که توسط کاربر به عنوان ورودی وارد می‌شود، به صورت رشته است. بنابراین، اگر بخواهیم این مقدار را به عنوان عدد استفاده کنیم، باید آن را با استفاده از توابع تبدیل نوع داده به عدد تبدیل کنیم. برای مثال، اگر بخواهیم از کاربر سن خود را دریافت کنیم و آن را بررسی کنیم که آیا بالای ۱۸ سال است یا خیر، می‌توانیم از دستور زیر استفاده کنیم:

“`
age = int(input(“Please enter your age: “))
if age > 18:
print(“You are an adult.”)
else:
print(“You are not an adult.”)
“`

در این حالت، مقدار وارد شده توسط کاربر به عنوان رشته دریافت شده و با استفاده از تابع int به عدد تبدیل می‌شود. سپس با استفاده از دستور if، مقدار عددی بررسی می‌شود و پیام مناسب چاپ می‌شود.

تابع input در برنامه‌نویسی پایتون بسیار قابل استفاده است و به برنامه‌نویس امکان می‌دهد با کاربر تعامل داشته باشد. با استفاده از این تابع، می‌توان از کاربر اطلاعات مختلفی دریافت کرده و برنامه را بر اساس این اطلاعات اجرا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *