تابع scandir در php :

تابع scandir در زبان برنامه‌نویسی PHP یک تابع مفید است که لیستی از فایل‌ها و دایرکتوری‌های موجود در یک مسیر را برمی‌گرداند. این تابع با استفاده از پارامترهای ورودی خود، می‌تواند فایل‌ها و دایرکتوری‌ها را براساس نام، تاریخ ایجاد و یا سایز مرتب کند.

سینتکس تابع scandir به صورت زیر است:

scandir(directory, sorting_order, context)

پارامتر directory نشان‌دهنده مسیری است که می‌خواهیم لیست فایل‌ها و دایرکتوری‌های آن را بدست آوریم. این مسیر می‌تواند مسیر مطلق یا نسبی باشد.

پارامتر sorting_order نشان‌دهنده نحوه‌ی مرتب‌سازی لیست است. این پارامتر اختیاری است و می‌تواند دو مقدار ASCENDING و DESCENDING را به عنوان ورودی دریافت کند. اگر این پارامتر خالی باشد، لیست به صورت پیش‌فرض به ترتیب حروف الفبا مرتب می‌شود.

پارامتر context اختیاری است و برای تنظیمات اضافی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پارامتر می‌تواند برای تعیین محدوده‌ی دسترسی فایل‌ها و دایرکتوری‌ها استفاده شود.

تابع scandir یک آرایه را برمی‌گرداند که هر عضو آن نام یک فایل یا دایرکتوری را نمایش می‌دهد. این آرایه شامل دو عضو خاص نیز است: “.” و “..”. عضو “.” به مسیر فعلی اشاره می‌کند و عضو “..” به مسیر والدین اشاره می‌کند.

یک مثال ساده از استفاده از تابع scandir به صورت زیر است:

“`php
$files = scandir(‘/path/to/directory’);

foreach($files as $file) {
echo $file . ”
“;
}
“`

این کد ابتدا لیست فایل‌ها و دایرکتوری‌های موجود در مسیر ‘/path/to/directory’ را بدست می‌آورد و سپس آن‌ها را به ترتیب حروف الفبا نمایش می‌دهد.

با استفاده از تابع scandir می‌توانیم لیست فایل‌ها و دایرکتوری‌ها را براساس نیاز‌های خود مرتب کنیم. به عنوان مثال، می‌توانیم از تابع scandir برای نمایش فایل‌هایی استفاده کنیم که با یک الف شروع می‌شوند:

“`php
$files = scandir(‘/path/to/directory’);

foreach($files as $file) {
if(strpos($file, ‘a’) === 0) {
echo $file . ”
“;
}
}
“`

در این مثال، تابع strpos بررسی می‌کند که آیا نام فایل با حرف الف شروع می‌شود یا خیر. اگر شروع با حرف الف باشد، فایل نمایش داده می‌شود.

بنابراین، تابع scandir یک ابزار قدرتمند و مفید برای کار با فایل‌ها و دایرکتوری‌ها در زبان PHP است. با استفاده از این تابع، می‌توانیم لیستی از فایل‌ها و دایرکتوری‌های موجود در یک مسیر را بدست آورده و براساس نیاز‌های خود مرتب کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *