تگ br در HTML :

تگ br در HTML یک تگ خالی است که برای ایجاد یک شکست خط در متن استفاده می‌شود. این تگ برای شکستن خط در هر نقطه‌ای از متن استفاده می‌شود و در نتیجه، متن بعد از استفاده از این تگ در خط جدید قرار می‌گیرد.

تگ br بدون نیاز به بسته شدن است و تنها یک تگ شروع دارد. برای استفاده از این تگ، می‌توان از دو روش استفاده کرد:

1. استفاده تنها از تگ br:
در این روش، تنها تگ br بدون هیچ پارامتری قرار داده می‌شود و به این ترتیب یک شکست خط در نتیجه بوجود می‌آید.

مثال:

این یک متن است.
این یک جمله جدید است.

در این مثال، متن “این یک متن است.” در یک خط قرار دارد و جمله “این یک جمله جدید است.” در خط جدیدی قرار دارد.

2. استفاده از تگ br با پارامتر:
در این روش، می‌توان با استفاده از پارامترهای تگ br، تعداد خطوطی که باید قبل از شکستن خط وجود داشته باشد را مشخص کرد.

مثال:

این یک متن است.
این یک جمله جدید است.

در این مثال، با استفاده از پارامتر clear=”2″، دو خط خالی قبل از شکستن خط قرار دارد و جمله “این یک جمله جدید است.” در خط جدیدی قرار دارد.

توجه: استفاده از تگ br برای فاصله‌گذاری بین بخش‌ها یا بندهای مختلف متن توصیه نمی‌شود. برای این منظور بهتر است از تگ‌های دیگری مانند تگ p یا تگ div استفاده کرد.

استفاده از تگ br باید با دقت صورت گیرد و باید در صورت لزوم و به صورت مناسب استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *