تگ i در HTML :

تگ i در HTML یک تگ ضعیف برای نشان دادن متنی است که به صورت متمایز از متن اطراف آن نمایش داده می شود. این تگ معمولاً برای نمایش متنی که به صورت تصویری یا غیر عادی استفاده می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

استفاده از تگ i برای نمایش متنی که باید تاکید شود، توصیه نمی شود. به جای آن، تگ em برای تاکید بر معنا استفاده می شود. تگ em نشان می دهد که متن باید بیشتر از متن اطراف آن تاکید شود ولی نمایش آن به صورت عادی است.

همچنین، تگ i برای نشان دادن نام یک شخص، عنوان یک کتاب یا فیلم، اصطلاحات خارجی و کلمات خاص دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. اما در صورتی که می خواهید متنی را به عنوان یک تاکید نمایش دهید، تگ strong برای استفاده مناسب تر است. تگ strong نشان می دهد که متن باید به طور قابل توجهی بیشتر از متن اطراف آن تاکید شود ولی به صورت عادی نمایش داده می شود.

تگ i قبلاً برای نمایش متنی به صورت مورد تاکید استفاده می شد، اما در HTML5 توصیه می شود از تگ em برای تاکید بر معنا و تگ strong برای تاکید بر قابل توجه بودن استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *