خواندن اکسل با Openpyxl در پایتون :

Openpyxl یک کتابخانه متن باز برای خواندن و نوشتن فایل های اکسل در پایتون است. با استفاده از این کتابخانه، می توانید فایل های اکسل را به راحتی بخوانید، اطلاعات را تحلیل کنید و حتی تغییراتی روی آنها اعمال کنید.

برای شروع، ابتدا باید کتابخانه Openpyxl را نصب کنید. می توانید این کار را با استفاده از دستور زیر انجام دهید:

pip install openpyxl

حالا که کتابخانه نصب شده است، می توانیم برنامه را شروع کنیم. ابتدا باید کتابخانه را وارد کنیم:

import openpyxl

سپس باید فایل اکسل را باز کنیم. می توانید این کار را با استفاده از تابع load_workbook انجام دهید:

wb = openpyxl.load_workbook(‘نام فایل.xlsx’)

در اینجا، ‘نام فایل.xlsx’ باید نام فایل اکسلی باشد که می خواهید بخوانید.

حالا که فایل باز شده است، می توانیم به برگه های موجود در فایل دسترسی پیدا کنیم. می توانیم این کار را با استفاده از تابع sheetnames انجام دهیم:

sheets = wb.sheetnames

با استفاده از این تابع، می توانید لیستی از نام برگه ها را دریافت کنید. سپس می توانید به هر برگه با استفاده از تابع get_sheet_by_name دسترسی پیدا کنید:

sheet = wb.get_sheet_by_name(‘نام برگه’)

همچنین، می توانید به برگه ها با استفاده از شماره آنها دسترسی پیدا کنید:

sheet = wb.worksheets[0]

حالا که دسترسی به برگه داریم، می توانیم اطلاعات را از آن خوانده و تحلیل کنیم. می توانیم از تابع cell موجود در شیت برای دسترسی به سلول ها استفاده کنیم:

cell_value = sheet[‘A1’].value

در اینجا، ‘A1’ نشان می دهد که به سلول A1 دسترسی پیدا کنیم و value مقدار سلول را برمی گرداند.

همچنین، می توانیم از تابع iter_rows استفاده کنیم تا به همه سطرهای موجود در شیت دسترسی پیدا کنیم و مقادیر سلول ها را بخوانیم:

for row in sheet.iter_rows():
for cell in row:
cell_value = cell.value
print(cell_value)

با استفاده از این روش، می توانید به تمام سلول های موجود در شیت دسترسی پیدا کنید و مقادیر آنها را بخوانید.

علاوه بر خواندن اطلاعات، می توانید تغییراتی روی فایل اکسل اعمال کنید. برای مثال، می توانید مقادیر جدید را در سلول ها بنویسید:

sheet[‘A1’] = ‘مقدار جدید’

همچنین، می توانید سطرها و ستون ها را اضافه یا حذف کنید، فرمول ها را اعمال کنید و غیره.

در نهایت، بعد از اعمال تغییرات، باید فایل را ذخیره کنید:

wb.save(‘نام فایل.xlsx’)

با استفاده از این روش، تغییراتی که در فایل اکسل اعمال کرده اید را ذخیره می کنید.

در این مقاله، شما یادگیری نحوه خواندن فایل های اکسل با استفاده از کتابخانه Openpyxl در پایتون را فرا گرفتید. شما همچنین با یکسری از عملیات مهم مانند دسترسی به برگه ها، خواندن و نوشتن مقادیر سلول ها و ذخیره تغییرات آشنا شدید. با این اطلاعات، می توانید به راحتی با فایل های اکسل کار کنید و تحلیل های مورد نیاز خود را انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *