داده منطقی (Boolean) در JavaScript :

داده منطقی یا Boolean در جاوااسکریپت یک نوع داده است که فقط دو مقدار ممکن دارد: true (درست) و false (نادرست). این نوع داده به منظور نگهداری و استفاده از مقادیر منطقی در برنامه‌های جاوااسکریپت استفاده می‌شود.

داده منطقی در جاوااسکریپت می‌تواند به صورت مستقیم تعریف شود. برای مثال، می‌توانیم یک متغیر به نام isTrue ایجاد کنیم و آن را به true تنظیم کنیم:

“`
let isTrue = true;
“`

همچنین، داده منطقی می‌تواند نتیجه یک عملیات منطقی باشد. برای مثال، می‌توانیم دو عدد را با هم مقایسه کنیم و نتیجه را به یک متغیر منطقی اختصاص دهیم:

“`
let x = 5;
let y = 10;
let isGreater = x > y;
“`

در این مثال، متغیر isGreater مقدار false خواهد داشت، زیرا عبارت x > y نادرست است.

همچنین، می‌توانیم از داده منطقی در عبارات شرطی استفاده کنیم. برای مثال، می‌توانیم با استفاده از عبارت if-else برنامه‌ای بنویسیم که بررسی کند آیا یک عدد زوج است یا فرد:

“`
let number = 7;
if (number % 2 === 0) {
console.log(“عدد زوج است”);
} else {
console.log(“عدد فرد است”);
}
“`

در این مثال، اگر عدد number تقسیم بر 2 باقیمانده‌ی صفر داشته باشد، پیام “عدد زوج است” چاپ می‌شود، در غیر این صورت پیام “عدد فرد است” چاپ می‌شود.

داده منطقی در جاوااسکریپت همچنین می‌تواند نتیجه یک مقایسه باشد. برای مثال، می‌توانیم دو رشته را با هم مقایسه کنیم و نتیجه را به یک متغیر منطقی اختصاص دهیم:

“`
let str1 = “hello”;
let str2 = “world”;
let isEqual = str1 === str2;
“`

در این مثال، متغیر isEqual مقدار false خواهد داشت، زیرا رشته‌ها با هم برابر نیستند.

داده منطقی در جاوااسکریپت می‌تواند به عنوان مقدار بازگشتی یک تابع استفاده شود. برای مثال، می‌توانیم یک تابع تعریف کنیم که چک کند آیا یک عدد مثبت است یا منفی:

“`
function isPositive(number) {
return number > 0;
}

let result = isPositive(10);
console.log(result); // true
“`

در این مثال، تابع isPositive یک عدد دریافت می‌کند و مقدار true را برمی‌گرداند اگر عدد مثبت باشد، و در غیر این صورت مقدار false را برمی‌گرداند.

داده منطقی در جاوااسکریپت بسیار مفید است و به برنامه‌نویسان امکان می‌دهد عملیات منطقی را در برنامه‌های خود انجام دهند. با استفاده از داده منطقی، می‌توانیم شرایط مختلف را بررسی کنیم و برنامه‌هایی را بنویسیم که براساس این شرایط عملکرد متفاوتی داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *