دستورهای tellq, tellp, seekq, seekp برای فایل در ++c :

دستورهای tellg، tellp، seekg و seekp برای کنترل و مدیریت موقعیت فعلی خواندن و نوشتن در فایل ها در زبان برنامه نویسی C++ استفاده می شوند. این دستورها به برنامه نویس امکان می دهند تا به جای خواندن یا نوشتن از ابتدای فایل، از یک موقعیت تعیین شده شروع کنند یا در هنگام خواندن یا نوشتن موقعیت فعلی خود را به دست آورند. در اینجا به طور مختصر به وظایف هر یک از این دستورها می پردازیم.

دستور tellg:
این دستور به برنامه نویس امکان می دهد تا موقعیت فعلی خود در فایل را دریافت کند. مقدار بازگشتی این دستور مکان فعلی در فایل است، به صورت عددی. این مکان معمولاً به عنوان مکانیتی شمارش می شود و از ابتدای فایل شمارش می شود. برای مثال، اگر مکان فعلی به عدد 10 بازگردانده شود، این بدان معنی است که در حال حاضر در موقعیت دهم فایل قرار دارید.

دستور tellp:
این دستور نیز مانند دستور tellg عمل می کند، با این تفاوت که به برنامه نویس اجازه می دهد تا موقعیت فعلی خود در فایلی که در حال نوشتن هستید را دریافت کند. مقدار بازگشتی این دستور نیز مکان فعلی در فایل است، به صورت عددی.

دستور seekg:
این دستور به برنامه نویس امکان می دهد تا به یک موقعیت خواندن در فایل بروید. برای استفاده از این دستور، باید مکان مورد نظر را به عنوان پارامتر به آن ارائه دهید. این مکان می تواند به صورت عددی یا به صورت متغیری از نوع streampos باشد. با استفاده از این دستور، می توانید به هر موقعیت خواندن در فایل بروید که تمایل دارید.

دستور seekp:
این دستور نیز مانند دستور seekg عمل می کند، با این تفاوت که به برنامه نویس اجازه می دهد تا به یک موقعیت نوشتن در فایل بروید. مکان مورد نظر را باید به عنوان پارامتر به این دستور ارائه دهید. همچنین، می توانید از یک متغیر از نوع streampos برای مکان مورد نظر استفاده کنید.

با استفاده از این چهار دستور، می توانید به راحتی موقعیت فعلی خواندن و نوشتن خود را در فایل ها در زبان برنامه نویسی C++ کنترل کنید. این دستورها به برنامه نویس اجازه می دهند تا به موقعیت مورد نظر خود در فایل بروند و از آنجا به خواندن یا نوشتن ادامه دهند، بدون این که کل فایل را از ابتدا مرور کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *