دستور INSERT INTO در SQL :

دستور INSERT INTO در زبان SQL یکی از دستورات اصلی برای افزودن داده به جدول است. این دستور به کاربر اجازه می‌دهد تا داده‌ها را درون یک جدول موجود در پایگاه داده قرار دهد یا به عبارت دیگر، یک رکورد جدید ایجاد کند.

ساختار کلی دستور INSERT INTO به صورت زیر است:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, …)
VALUES (value1, value2, value3, …);

در اینجا، table_name نام جدول است که می‌خواهید داده را به آن اضافه کنید. سپس، نام ستون‌ها که قرار است داده در آن‌ها قرار گیرد را مشخص می‌کنید. سپس، مقادیر مربوط به هر ستون را مشخص می‌کنید.

برای مثال، فرض کنید یک جدول با نام “employees” و ستون‌های “id”، “name” و “age” دارید. می‌توانید با استفاده از دستور INSERT INTO یک رکورد جدید به این جدول اضافه کنید. برای این کار، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

INSERT INTO employees (id, name, age)
VALUES (1, ‘John Doe’, 30);

در این مثال، ما یک رکورد جدید با مقادیر 1، ‘John Doe’ و 30 را به جدول “employees” اضافه کرده‌ایم.

اگر می‌خواهید به جدول تمامی ستون‌ها را اضافه کنید، نیازی به مشخص کردن نام ستون‌ها نیست. به عنوان مثال:

INSERT INTO employees
VALUES (1, ‘John Doe’, 30);

در این مثال، ما همچنین یک رکورد جدید با مقادیر 1، ‘John Doe’ و 30 را به جدول “employees” اضافه کرده‌ایم. در این حالت، ترتیب ستون‌ها باید با ترتیب مقادیر مطابقت کند.

همچنین می‌توانید از دستور SELECT برای اضافه کردن داده‌ها به جدول استفاده کنید. به عنوان مثال:

INSERT INTO employees (id, name, age)
SELECT id, name, age
FROM other_table
WHERE condition;

در این مثال، ما داده‌هایی را که از جدول دیگری با نام “other_table” و با شرایط مشخص دریافت کرده‌ایم، به جدول “employees” اضافه کرده‌ایم.

در نهایت، دستور INSERT INTO به کاربر اجازه می‌دهد تا برای بسیاری از ستون‌ها یا بیش از یک رکورد به طور همزمان داده را اضافه کند. به عنوان مثال:

INSERT INTO employees (id, name, age)
VALUES (1, ‘John Doe’, 30),
(2, ‘Jane Smith’, 25),
(3, ‘Bob Johnson’, 35);

در این مثال، سه رکورد جدید به جدول “employees” اضافه شده است. هر رکورد شامل ستون‌های “id”، “name” و “age” است.

دستور INSERT INTO در SQL یکی از دستورات اساسی و مهم برای افزودن داده به جدول‌ها است. با استفاده از این دستور، کاربران می‌توانند راحت‌تر و سریع‌تر داده‌های خود را به جداول پایگاه داده اضافه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *