دستور Read و Write برای فایل در ++c :

دستورات Read و Write برای کنترل فایل ها در زبان برنامه نویسی C++ بسیار مهم هستند. این دستورات به برنامه نویسان اجازه می دهند تا داده ها را از یک فایل بخوانند یا به یک فایل بنویسندند. در این مقاله به بررسی دقیق این دستورات و نحوه استفاده از آنها می پردازیم.

دستور Read در C++ به برنامه نویسان اجازه می دهد تا از یک فایل داده ها را بخوانند. این دستور از دو پارامتر استفاده می کند: نام فایل که می خواهید از آن بخوانید و نوع داده ای که می خواهید از فایل بخوانید. برای استفاده از دستور Read در C++، ابتدا باید یک شیء از کلاس ifstream ایجاد کنید و سپس با استفاده از عملگر >> داده ها را از فایل بخوانید. به عنوان مثال، فرض کنید یک فایل به نام “data.txt” داریم که در آن اعداد صحیحی ذخیره شده اند. برای خواندن این اعداد و چاپ آنها در خروجی، می توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

“`cpp
#include
#include

int main() {
std::ifstream file(“data.txt”);
int num;

while (file >> num) {
std::cout << num << std::endl;
}

file.close();

return 0;
}
“`

در این کد، ابتدا یک شیء با نام “file” از کلاس ifstream ایجاد می شود و فایل “data.txt” را مشخص می کند. سپس در حلقه while، اعداد صحیح را یکی یکی از فایل می خواند و آنها را در خروجی چاپ می کند. در نهایت، با استفاده از تابع close، فایل بسته می شود.

دستور Write به برنامه نویسان اجازه می دهد تا داده ها را به یک فایل بنویسند. این دستور نیز از دو پارامتر استفاده می کند: نام فایل که می خواهید به آن بنویسید و داده ای که می خواهید در فایل بنویسید. برای استفاده از دستور Write در C++، ابتدا باید یک شیء از کلاس ofstream ایجاد کنید و سپس با استفاده از عملگر << داده ها را به فایل بنویسید. به عنوان مثال، فرض کنید می خواهید اعداد از 1 تا 10 را در یک فایل به نام “output.txt” بنویسید. می توانید از دستورات زیر استفاده کنید:

“`cpp
#include
#include

int main() {
std::ofstream file(“output.txt”);

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
file << i << std::endl;
}

file.close();

return 0;
}
“`

در این کد، ابتدا یک شیء با نام “file” از کلاس ofstream ایجاد می شود و فایل “output.txt” را مشخص می کند. سپس در حلقه for، اعداد از 1 تا 10 را به فایل می نویسد. در نهایت، با استفاده از تابع close، فایل بسته می شود.

دستورات Read و Write برای کنترل فایل ها در C++ بسیار قدرتمند هستند و به برنامه نویسان اجازه می دهند با فایل ها به راحتی کار کنند. با استفاده از این دستورات، می توانید داده ها را از یک فایل بخوانید و به فایل بنویسید و برنامه خود را بر اساس این داده ها اجرا کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *