دستور SELECT TOP در SQL :

دستور SELECT TOP در SQL یکی از دستورات مهم است که برای بازیابی تعداد معینی از ردیف‌ها از یک جدول در پایگاه داده استفاده می‌شود. این دستور ابتدا ردیف‌ها را بر اساس یک فیلد مشخص مرتب می‌کند و سپس بالاترین تعداد ردیف‌ها را انتخاب می‌کند.

ساختار دستور SELECT TOP در SQL به شکل زیر است:

SELECT TOP n column1, column2, …
FROM table_name
WHERE condition;

در این ساختار، n تعداد ردیف‌هایی است که می‌خواهید در نتیجه دریافتی نمایش داده شوند. column1، column2، و غیره نام ستون‌هایی هستند که می‌خواهید نتیجه دریافتی شامل آن‌ها باشد. table_name نام جدولی است که می‌خواهید از آن ردیف‌ها را بازیابی کنید. و condition شرطی است که می‌توانید برای تعیین محدوده ردیف‌های مورد نظر استفاده کنید.

مثال‌های زیر نحوه استفاده از دستور SELECT TOP را نشان می‌دهند:

1. بازیابی 5 ردیف بالاترین امتیاز در جدول “scores”:

SELECT TOP 5 score
FROM scores
ORDER BY score DESC;

2. بازیابی 3 ردیف از جدول “students” که نمره آن‌ها بین 60 تا 80 باشد:

SELECT TOP 3 student_name, grade
FROM students
WHERE grade BETWEEN 60 AND 80;

توجه کنید که اگر تعداد ردیف‌های مورد نیاز بیشتر از تعداد ردیف‌های موجود در جدول باشد، تمام ردیف‌ها برگردانده می‌شوند.

دستور SELECT TOP در SQL یکی از دستورات پرکاربرد است که در بسیاری از موارد می‌تواند بسیار مفید واقع شود. با استفاده از این دستور، می‌توانید به سادگی تعداد معینی از ردیف‌ها را از یک جدول دریافت کنید و بر اساس شرایط خاصی نتایج را فیلتر کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *