دستور switch و حالات آن در php :

در زبان برنامه‌نویسی PHP، دستور switch یکی از ساختارهای کنترلی است که برای انتخاب بین چندین حالت مختلف استفاده می‌شود. این دستور به صورت یک جمله شرطی عمل می‌کند و بر اساس مقدار یک متغیر، یکی از حالت‌های مشخص شده را اجرا می‌کند.

ساختار دستور switch در PHP به صورت زیر است:

switch (متغیر) {
case مقدار ۱:
// اجرای دستورات مربوط به حالت ۱
break;
case مقدار ۲:
// اجرای دستورات مربوط به حالت ۲
break;
.
.
.
default:
// اجرای دستورات مربوط به حالت پیش‌فرض
}

در این ساختار، متغیر مورد نظر بررسی می‌شود و بر اساس مقدار آن، یکی از حالت‌های مشخص شده در دستور switch اجرا می‌شود. در صورتی که متغیر با هیچ یک از مقادیر مشخص شده در case ها مطابقت نداشته باشد، حالت پیش‌فرض (default) اجرا می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید که یک متغیر به نام $day با مقادیر “شنبه”، “یک‌شنبه”، “دوشنبه” و غیره داریم و می‌خواهیم بر اساس روز هفته، عملیاتی را انجام دهیم. در این حالت، می‌توانیم از دستور switch استفاده کنیم:

“`php
$day = “یک‌شنبه”;

switch ($day) {
case “شنبه”:
echo “امروز آخر هفته است.”;
break;
case “یک‌شنبه”:
echo “امروز اول هفته است.”;
break;
case “دوشنبه”:
echo “امروز دوم هفته است.”;
break;
.
.
.
default:
echo “امروز روزی ناشناخته است.”;
}
“`

در این مثال، با توجه به اینکه مقدار متغیر $day برابر “یک‌شنبه” است، دستورات مربوط به حالت دوم (case “یک‌شنبه”) اجرا می‌شوند و متن “امروز اول هفته است.” در خروجی نمایش داده می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مفید دستور switch در PHP، این است که می‌توان در هر یک از حالت‌ها از دستور break استفاده کرد. با استفاده از این دستور، اجرای دستورات در switch متوقف می‌شود و اجرای برنامه به پایان می‌رسد. بدون استفاده از دستور break، اجرای برنامه ادامه پیدا می‌کند و ممکن است دستورات حالات بعدی نیز اجرا شوند.

دستور switch در PHP یک روش ساده و خوانا برای بررسی چندین حالت مختلف است. با استفاده از این دستور، می‌توان برنامه‌هایی با منطق پیچیده را به صورت ساده و قابل فهم نوشت و از کدنویسی تکراری جلوگیری کرد. همچنین، استفاده از دستور break در switch امکان اجرای حالت‌های مورد نظر را به صورت دقیق و مطابق با نیاز فراهم می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *