ساختار حلقه‌ها در پایتون :

در زبان برنامه‌نویسی پایتون، حلقه‌ها یکی از ابزارهای مهم برای اجرای تکراری کد هستند. حلقه‌ها به برنامه‌نویسان امکان می‌دهند تا یک قسمت از کد را بارها و بارها تکرار کنند تا وظیفه‌ای را به صورت خودکار و تکرار شونده انجام دهند. به این ترتیب، حلقه‌ها از تکرار کد و تعداد بارهایی که کد تکرار می‌شود، جلوگیری می‌کنند و کد را کوتاه‌تر و قابل فهم‌تر می‌کنند.

در پایتون، دو نوع اصلی حلقه وجود دارد: حلقه for و حلقه while.

حلقه for در پایتون برای تکرار یک سری عملیات بر روی مجموعه‌ای از عناصر استفاده می‌شود. این حلقه تا زمانی که تمامی عناصر مجموعه مورد نظر پردازش نشوند، تکرار می‌شود. در هر بار تکرار، یک عنصر از مجموعه خارج می‌شود و بر روی آن عملیاتی انجام می‌شود. مجموعه مورد استفاده در حلقه for می‌تواند یک لیست، تاپل، رشته یا سایر ساختارهای داده‌ای باشد. برای استفاده از حلقه for در پایتون، ابتدا باید مجموعه‌ای که قرار است بر روی آن عملیات انجام شود را تعریف کنیم و سپس به هر عنصر از این مجموعه در هر بار تکرار درون حلقه دسترسی داشته باشیم.

مثال:

“`
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
for number in numbers:
print(number)
“`

در این مثال، یک لیست از اعداد از 1 تا 5 تعریف شده است. سپس در حلقه for، به هر عدد در این لیست دسترسی داریم و آن را چاپ می‌کنیم. بنابراین، این حلقه به ترتیب اعداد 1 تا 5 را چاپ می‌کند.

حلقه while در پایتون برای تکرار یک سری عملیات بر اساس یک شرط مشخص استفاده می‌شود. این حلقه تا زمانی که شرط مشخص برقرار باشد، تکرار می‌شود. در هر بار تکرار، عملیات مورد نظر انجام می‌شود و سپس شرط مجدداً بررسی می‌شود. اگر شرط دیگر برقرار نباشد، حلقه قطع می‌شود و کنترل برنامه به بعدی می‌رود.

مثال:

“`
count = 0
while count < 5:
print(count)
count += 1
“`

در این مثال، یک متغیر شمارنده به نام count با مقدار اولیه 0 تعریف شده است. سپس در حلقه while، تا زمانی که مقدار count کمتر از 5 باشد، مقدار count را چاپ می‌کنیم و به آن یک واحد اضافه می‌کنیم. بنابراین، این حلقه به ترتیب اعداد 0 تا 4 را چاپ می‌کند.

در این مقاله، ساختار حلقه‌ها در پایتون مورد بررسی قرار گرفت. دو نوع اصلی حلقه، حلقه for و حلقه while، توضیح داده شدند و مثال‌هایی برای استفاده از هر یک ارائه شد. با استفاده از حلقه‌ها، می‌توانیم کدهای تکراری را به صورت خودکار و ساده‌تر اجرا کنیم و کد را بهبود ببخشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *