ساخت فایل pyproject با ماژول در پایتون :

پروژه های پایتون معمولاً شامل چندین فایل و ماژول است. برای مدیریت و سازماندهی بهتر این فایل ها و ماژول ها، می توان از فایل pyproject.toml استفاده کرد. این فایل در واقع یک فایل پیکربندی است که تنظیمات مربوط به پروژه را در خود ذخیره می کند.

اولین قدم برای ساخت فایل pyproject.toml، ایجاد یک فایل جدید با نام pyproject.toml است. می توانید از هر ویرایشگر متنی معمولی برای این کار استفاده کنید. سپس محتویات فایل را مطابق با نیازهای پروژه تنظیم کنید.

یکی از تنظیمات پایه در فایل pyproject.toml، نام پروژه است. برای تعیین نام پروژه، می توانید از کلید name استفاده کنید. برای مثال، اگر نام پروژه شما MyProject است، می توانید این خط را به فایل اضافه کنید:

“`toml
[project]
name = “MyProject”
“`

همچنین، می توانید تنظیمات دیگری را نیز در فایل pyproject.toml اعمال کنید. به عنوان مثال، می توانید وابستگی های پروژه را با استفاده از کلید dependencies تعیین کنید. برای این کار، می توانید از قالب زیر استفاده کنید:

“`toml
[build-system]
requires = [“python >= 3.6”]
build-backend = “poetry.core.masonry.api”
“`

از آنجا که فایل pyproject.toml یک فایل پیکربندی است، می توانید تمامی تنظیمات مورد نیاز پروژه را در این فایل اعمال کنید. این شامل تنظیمات مربوط به ویرایشگر کد، فرمت کد، ابزارهای تست و … است. با استفاده از فایل pyproject.toml، می توانید پروژه خود را بهبود دهید و به راحتی در محیط های مختلف قابل اجرا باشد.

در نهایت، پس از اعمال تمامی تنظیمات مورد نیاز، می توانید فایل pyproject.toml را ذخیره و بسته شده است. از این پس، می توانید از فایل pyproject.toml برای مدیریت بهتر پروژه خود استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *