ساخت پایگاه داده و جدول با SQL :

یکی از اصولی‌ترین و پایه‌ای‌ترین قسمت‌ها در طراحی و توسعه برنامه‌های کاربردی، ساخت و مدیریت پایگاه داده است. یک پایگاه داده مجموعه‌ای از داده‌ها است که به صورت منظم و مرتب درون یک سامانه ذخیره می‌شود و از طریق سیستم مدیریت پایگاه داده (DBMS) قابلیت دسترسی، جستجو و به‌روزرسانی داده‌ها را فراهم می‌کند.

یکی از محبوب‌ترین نوع DBMS ها، سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای (Relational Database Management System – RDBMS) است. در این نوع سیستم مدیریت پایگاه داده، داده‌ها در جداول معروف به رابطه‌ها ذخیره می‌شوند. هر جدول به صورت یک مجموعه از سطرها و ستون‌ها تعریف می‌شود که هر سطر معادل با یک رکورد (Record) و هر ستون معادل با یک فیلد (Field) است.

برای ساخت یک پایگاه داده و جدول با SQL، ابتدا باید یک دیتابیس جدید ایجاد کنیم. این کار با استفاده از دستور CREATE DATABASE در SQL انجام می‌شود. به عنوان مثال، برای ایجاد یک دیتابیس به نام “mydatabase”، دستور زیر را وارد می‌کنیم:

CREATE DATABASE mydatabase;

بعد از ایجاد دیتابیس، می‌توانیم جدول‌های مورد نیاز را به داخل دیتابیس اضافه کنیم. برای ساخت یک جدول جدید، از دستور CREATE TABLE استفاده می‌کنیم. این دستور شامل نام جدول و تعریف فیلدها و خواص آنها است. به عنوان مثال، برای ساخت یک جدول به نام “customers” با سه فیلد “id”، “name” و “email”، دستور زیر را وارد می‌کنیم:

CREATE TABLE customers (
id INT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(50),
email VARCHAR(255)
);

در این مثال، فیلد “id” به عنوان کلید اصلی (Primary Key) تعریف شده است. همچنین، مشخص شده است که فیلدهای “name” و “email” از نوع VARCHAR هستند و بیشینه طول آنها به ترتیب 50 و 255 است.

بعد از ساخت جدول، می‌توانیم داده‌های خود را به جدول اضافه کنیم. این کار با استفاده از دستور INSERT INTO در SQL انجام می‌شود. به عنوان مثال، برای اضافه کردن یک رکورد جدید به جدول “customers”، دستور زیر را وارد می‌کنیم:

INSERT INTO customers (id, name, email)
VALUES (1, ‘John Doe’, ‘johndoe@example.com’);

در این مثال، مقادیر مربوط به فیلدهای “id”، “name” و “email” برای رکورد جدید تعیین شده است.

در نهایت، می‌توانیم با استفاده از دستور SELECT داده‌های مورد نیاز خود را از جدول بازیابی کنیم. به عنوان مثال، برای بازیابی تمامی رکوردها از جدول “customers”، دستور زیر را وارد می‌کنیم:

SELECT * FROM customers;

این دستور تمامی فیلدهای تمامی رکوردها را بازیابی می‌کند.

با استفاده از دستورات CREATE TABLE، INSERT INTO و SELECT در SQL، می‌توانیم یک پایگاه داده و جدول را ایجاد و مدیریت کنیم. این دستورات اصولی و پایه‌ای هستند و به عنوان یک شروع مناسب برای شروع کار با SQL و پایگاه داده‌ها محسوب می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *