عدم وجود خلا :

یکی از مواردی که هاوکینگ در کتاب طرح بزرگ بطور مکرر سعی در انکار آن دارد، خلا کوانتمی است زیرا اگر بتواند به خوانند مطلب بقبولاند که خلا کوانتمی وجود ندارد، یا پر از ماده است یا خلا نیست از دیدگاه او این موضوع که جهان از هیچ پدید آمده است به زیر سوال می رود مثلا ایشان در کتاب طرح بزرگ فصل فرضیه همه چیز می نویسند:چیزی بنام فضای خالی وجود ندارد.

هاوکینگ می نویسد ،فضای تهی یعنی این که ،هر دو ارزش و سرعت تغییر یک میدان دقیقا ،صفر باشد . از آن جا که اصل عدم قطعیت اجاز نمی دهد ارزش میدان و نرخ تغییر آن هر دو دقیق باشند ، فضا هرگز تهی نیست.

هاوکینگ برای منحرف کردن ذهن خواننده مطلب به این موضوع که چیزی بنام فضای خالی وجود ندارد سعی در القایی مفهوم فضای بیرون از زمین بجای خلا کوانتمی را را دارند تا به وجود آمدن جهان از هیچ را مورد سوال قرار دهند.فضای خالی فضای بین سیارات و ستارگان است که دارای بلوک های سازنده است و در بین آن مواد بین ستاره ای و سیارات و ستارگان جریان دارند.علاوه بر آن مفهوم خلا معمولی که ستاره ها و سیارات در آن وجود دارند و هوا در آن نیست با خلا کوانتمی کلا تفاوت دارد.

اما خلا کوانتمی که جهان از آن به وجود آمده است یک خلا واقعی است و بنا  به تایید همه دانشمندان هیچ چیزی در آن وجود ندارد و تا به حال اثبات نشده است که چیزی در داخل آن وجود داشته باشد.

همچنین هیچ چیزی در مورد ماهیت خلا کوانتمی و وجود ماده تاریک در آن به اثبات نرسیده است. برخی از فیزیکدانان برای توجیه آفرینش و بیگ بنگ از هیچ به خلا کوانتمی یا خلا کاذب متوصل می شوند.وقتی فیزیکدانان از هیچ سخن می گویند منظورشان خلا کوانتمی ات که روشن است هیچ نیست.

هاوکینگ می نویسد ما محصول اغتشاشات کوانتمی در جهان اولیه هستیم.در جایی دیگر می نویسد : اگر انرژی کل عالم باید همیشه صفر باقی بماند آفرینش جسم نیاز به انرژی دارد چگونه ممکن است کل عالم از هیچ آفریده شده باشد.و می گوید عالم خود را می آفریند و تبین می کند یک قانون طبیعی بنام گرانش وجود جهان را تبین می کند.

حال نظریه خلا کوانتمی را مورد برسی می کنیم:اگر این فرض را قبول کنیم که خلا کوانتمی وجود داشته و تعدادی از تکینگی های این جهان از یک جهان قبل آمده است این را باید مد نظر داشته باشیم که مقدار این تکینگی ها میلیاردها برابر شده است.

و حتی اگر جهان قبل و جهان های قبل از آن نیز در نتیجه قوانین فیزیکی به وجود آمده باشند بالاخره یک جهان باید از ابتدا از هیچ به وجود آمده باشد تا تکینگی های آن جهان به جهان های دیگر انتقال داده شده باشد و این سوال مطرح می شود که انرژی اولین جهانی که از هیچ به وجود آمده است از کجا تامین شده است و چگونه قوانین فیزیکی آن در یک خلا واقعی و نه کوانتمی و نه کاذب نقطه صفر جهان ها وجود داشته است؟!

راه حل هایی که برای این موضوع بعنوان گرانش کوانتمی و نظریه ریسمان نیز ارائه می شوند در حد فرضیه هستند و به مرحله اثبات نرسیده اند در حالی که بیگ بنگ به اثبات رسیده است.و تنها هدف این فرضیه ربط دادن این دو موضوع به هم است.

همچنین در مورد گرانش بد نیست که بدانیم، گرانش یک کمیت فیزیکی است و بروی اشیای با خاصیت فیزیکی تاثیر گذار است،لذا  بعید است در یک خلا واقعی یا کاذب پایه ریزی شده باشد.مثلا اگر بگویم x “y” را می آفریند و برای وجود x به y نیاز داریم به یک تناقض بر می خوریم در یک خلا کوانتمی یا واقعی که گرانش وجود ندارد چگونه می تواند عامل آفرینش جهان باشد؟

از طرف دیگر وجود خلا کاذب یک فرضیه است و هنوز بطور کامل اثبات نشده است و در صورت اثبات هم در نهایت وجود یک نقطه صفر جهان ها عملا نقش آن و عدم وجود آن کل این فرضیه ها را به زیر سوال می برد!

موضوع دوم اگر سخن آقای هاوکینگ را بپذیریم مفهوم خلا کوانتمی از بین می رود و در نتیجه ما یک جهان بی نهایت خواهیم داشت که به جهان های موازی خود متصل است و عملا مفهوم جهان های موازی که آقای هاوکینگ به آن در این کتاب اشاره کرده اند در بعد چهارم به هم می خورد.

در مورد ابعاد دیگر فضا و تداخل جهان های موازی آنها با ما این موضوع ،در حدفرضیه است  و هنوز اثبات نشده و در صورت اثبات هم چون در بعد فیزیکی ما نیستند امکان درک آنها برای ما وجود ندارد و عملا آن جهان های موازی برای ما وجود ندارند.

هاوکینگ در اینجا بین مفهوم Parael Universe و Parael World به معنی کیهان های موازی و جهان های موازی تفکیک قائل نشده . جهان های موازی در موازات جهان ما وجود دارند که هیچ ربطی به خلا ندارند و در ابعاد دیگر هستند ولی کیهان های موازی باید کیهان هایی به مشابه ما باشند که در بین جهان ما و جهان آنها یک خلا کوانتمی که در آن هیچ بعد فضا و زمانی وجود ندارد وجود داشته باشد.

در ادامه این مقاله مطالعه نمایید :

محتویات مقاله عدم وجود خلا به صورت کامل مورد تایید نویسنده نیست و صرفا جهت احترام به نظرات منتقدان منتشر می گردد. لطفا جهت مطالعه مقاله بعدی بروی لینک زیر کلیک نمایید.

موازات یا بسیتگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *