عملگرهای محاسباتی (جمع، تفریق و…) در جاوا :

در زبان برنامه‌نویسی جاوا، عملگرهای محاسباتی مهمی وجود دارند که برای انجام عملیات‌های مختلف از جمله جمع، تفریق، ضرب و تقسیم استفاده می‌شوند. این عملگرها از جمله اصولی‌ترین بخش‌های زبان جاوا است و برای انجام محاسبات ریاضی و عملیات‌های مختلف در برنامه‌های جاوا اساسی هستند.

یکی از مهم‌ترین عملگرهای محاسباتی در جاوا عملگر جمع (+) است. با استفاده از این عملگر می‌توانیم دو عدد صحیح یا اعشاری را با یکدیگر جمع کنیم. به عنوان مثال، اگر دو متغیر a و b را داریم و مقادیر آن‌ها به ترتیب 5 و 3 باشد، با استفاده از عملگر جمع می‌توانیم مقدار a + b را به‌دست آوریم که در این مورد برابر است با 8.

عملگر تفریق (-) نیز برای کم کردن یک عدد از دیگری استفاده می‌شود. با استفاده از این عملگر می‌توانیم دو عدد صحیح یا اعشاری را از یکدیگر کم کنیم. به عنوان مثال، اگر دو متغیر a و b را داریم و مقادیر آن‌ها به ترتیب 7 و 2 باشد، با استفاده از عملگر تفریق می‌توانیم مقدار a – b را به‌دست آوریم که در این مورد برابر است با 5.

عملگر ضرب (*) نیز برای ضرب کردن دو عدد به‌کار می‌رود. با استفاده از این عملگر می‌توانیم دو عدد صحیح یا اعشاری را با یکدیگر ضرب کنیم. به عنوان مثال، اگر دو متغیر a و b را داریم و مقادیر آن‌ها به ترتیب 3 و 4 باشد، با استفاده از عملگر ضرب می‌توانیم مقدار a * b را به‌دست آوریم که در این مورد برابر است با 12.

عملگر تقسیم (/) نیز برای تقسیم دو عدد به‌کار می‌رود. با استفاده از این عملگر می‌توانیم یک عدد صحیح یا اعشاری را بر یک عدد دیگر تقسیم کنیم. به عنوان مثال، اگر دو متغیر a و b را داریم و مقادیر آن‌ها به ترتیب 10 و 2 باشد، با استفاده از عملگر تقسیم می‌توانیم مقدار a / b را به‌دست آوریم که در این مورد برابر است با 5.

علاوه بر این عملگرها، در جاوا عملگرهای دیگری نیز وجود دارند که برای انجام عملیات‌های پیچیده‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، عملگر تقسیم صحیح (/) که برای تقسیم دو عدد صحیح به‌کار می‌رود و عملگر باقی‌مانده (%) که برای به‌دست آوردن باقی‌مانده تقسیم دو عدد به‌کار می‌رود.

در این مقاله به معرفی و توضیح عملگرهای محاسباتی در جاوا پرداختیم. عملگرهای محاسباتی ابزاری قدرتمند در زبان جاوا هستند که برای انجام عملیات‌های مختلف و محاسبات ریاضی در برنامه‌های جاوا استفاده می‌شوند. با استفاده از این عملگرها، می‌توانیم عملیات‌های مختلف را انجام داده و نتایج مورد انتظار خود را در برنامه‌های جاوا به‌دست آوریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *