فیلتر FILTER_VALIDATE_FLOAT برای تصدیق اعداد با ممیز در php :

در زبان برنامه‌نویسی PHP، فیلتر FILTER_VALIDATE_FLOAT به منظور تصدیق اعداد با ممیز استفاده می‌شود. این فیلتر به کاربر امکان می‌دهد تا اعداد با ممیز را به راحتی دریافت و صحت آنها را بررسی کند.

اعداد با ممیز، اعدادی هستند که شامل قسمت صحیح و قسمت اعشاری هستند. معمولاً این اعداد برای اندازه‌گیری دقیق و شمارش اعشاری استفاده می‌شوند. برای مثال، 3.14 یک عدد با ممیز است که برای نمایش ثابت π در ریاضیات استفاده می‌شود.

استفاده از فیلتر FILTER_VALIDATE_FLOAT بسیار ساده است. فقط کافی است که از تابع filter_var در PHP استفاده کنید و به عنوان ورودی، عدد مورد نظر را وارد کنید. این تابع سپس مقدار ورودی را با استفاده از فیلتر FILTER_VALIDATE_FLOAT بررسی می‌کند و نتیجه را به شما باز می‌گرداند.

مثال زیر نحوه استفاده از فیلتر FILTER_VALIDATE_FLOAT را نشان می‌دهد:

“`php
$input = “3.14”;
if (filter_var($input, FILTER_VALIDATE_FLOAT) !== false) {
echo(“عدد معتبر است”);
} else {
echo(“عدد نامعتبر است”);
}
“`

در این مثال، مقدار ورودی “3.14” است که یک عدد با ممیز است. تابع filter_var ابتدا این عدد را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و سپس با استفاده از فیلتر FILTER_VALIDATE_FLOAT، صحت آن را بررسی می‌کند. اگر عدد معتبر بود، پیام “عدد معتبر است” چاپ می‌شود؛ در غیر این صورت، پیام “عدد نامعتبر است” چاپ می‌شود.

استفاده از فیلتر FILTER_VALIDATE_FLOAT دارای برخی ویژگی‌ها و محدودیت‌ها است. برخی از جزئیات مهم در مورد این فیلتر عبارتند از:

– فیلتر FILTER_VALIDATE_FLOAT فقط اعداد با ممیز را تصدیق می‌کند و عددهای صحیح را نه.
– این فیلتر تنها مقادیری را تصدیق می‌کند که به صورت رشته وارد می‌شوند و اعدادی که به صورت عددی به تابع filter_var وارد می‌شوند را نه.
– فیلتر FILTER_VALIDATE_FLOAT فقط برای اعداد با ممیز معتبر استفاده می‌شود و هیچ اعتبارسنجی اضافی برای تعداد ارقام قسمت صحیح یا قسمت اعشاری انجام نمی‌دهد.

در نتیجه، استفاده از فیلتر FILTER_VALIDATE_FLOAT بسیار مفید است برای تصدیق اعداد با ممیز و اطمینان حاصل کردن از اینکه ورودی کاربر صحیح است. با این حال، برای اعداد صحیح و اعتبارسنجی اضافی، باید از فیلترهای دیگری استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *