فیلتر FILTER_VALIDATE_INT برای تصدیق اعداد صحیح در php :

یکی از ویژگی های قدرتمند PHP امکان تصدیق انواع مختلف داده ها است. در اینجا ما قصد داریم در مورد فیلتر FILTER_VALIDATE_INT در PHP بیشتر بدانیم و نحوه استفاده از آن را بررسی کنیم.

فیلتر FILTER_VALIDATE_INT در PHP به ما این امکان را می دهد که بررسی کنیم که آیا یک رشته حاوی یک عدد صحیح است یا خیر. این فیلتر می تواند برای بررسی صحت اعداد صحیح به صورت مستقیم در ورودی های کاربران، مانند فرم ها و پارامترهای URL، استفاده شود.

اگر فیلتر FILTER_VALIDATE_INT بررسی را با موفقیت پشتیبانی کند، مقدار true برگردانده می شود. در غیر این صورت، مقدار false برگردانده می شود.

در زیر یک مثال ساده از استفاده از فیلتر FILTER_VALIDATE_INT در PHP آورده شده است:

“`php
$input = “12345”;

if (filter_var($input, FILTER_VALIDATE_INT)) {
echo “این یک عدد صحیح است.”;
} else {
echo “این یک عدد صحیح نیست.”;
}
“`

در این مثال، ما رشته “12345” را به عنوان ورودی به فیلتر FILTER_VALIDATE_INT می دهیم. اگر این رشته یک عدد صحیح باشد، پیام “این یک عدد صحیح است.” نمایش داده می شود؛ در غیر این صورت، پیام “این یک عدد صحیح نیست.” نمایش داده می شود.

اکنون بیایید چند مثال دیگر برای استفاده از فیلتر FILTER_VALIDATE_INT در PHP بررسی کنیم:

“`php
$input1 = “12345”;
$input2 = “12.5”;
$input3 = “abc”;

var_dump(filter_var($input1, FILTER_VALIDATE_INT)); // خروجی: int(12345)
var_dump(filter_var($input2, FILTER_VALIDATE_INT)); // خروجی: bool(false)
var_dump(filter_var($input3, FILTER_VALIDATE_INT)); // خروجی: bool(false)
“`

در این مثال ها، ما سه رشته مختلف را به عنوان ورودی به فیلتر FILTER_VALIDATE_INT می دهیم. برای رشته “12345” و “12.5”، فیلتر موفقیت آمیز است و مقدار صحیح متناظر با رشته برگردانده می شود. در مورد رشته “abc”، فیلتر ناموفق است و مقدار false برگردانده می شود.

در نهایت، باید توجه داشت که فیلتر FILTER_VALIDATE_INT در PHP فقط تصدیق اعداد صحیح را پشتیبانی می کند. بنابراین، اگر شما نیاز به تصدیق اعداد اعشاری دارید، باید از فیلتر FILTER_VALIDATE_FLOAT استفاده کنید.

در این مقاله، ما با فیلتر FILTER_VALIDATE_INT در PHP آشنا شدیم و نحوه استفاده از آن را بررسی کردیم. این فیلتر بسیار مفید است و به ما امکان می دهد به راحتی بررسی کنیم که آیا یک رشته حاوی یک عدد صحیح است یا خیر. با استفاده از این فیلتر، می توانیم از اطلاعات کاربران در ورودی های مختلف اطمینان حاصل کنیم و خطرات امنیتی را به حداقل برسانیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *