ماژول csv در پایتون :

ماژول csv در پایتون یک ابزار قدرتمند برای کار با فایل های CSV است. CSV به معنای “Comma Separated Values” است و فرمتی است که برای ذخیره و تبادل داده ها استفاده می شود. در فایل های CSV، داده ها در سطرها و ستون ها قرار می گیرند و با کاما یا هر علامت دیگری که به عنوان علامت جداکننده استفاده شود، جدا می شوند.

ماژول csv در پایتون ابزاری قدرتمند و کارآمد برای خواندن و نوشتن فایل های CSV است. با استفاده از این ماژول، می توانید به راحتی داده های CSV را خوانده و آنها را به شیوه دلخواه خود نمایش دهید یا با داده ها کار کنید.

برای استفاده از ماژول csv، ابتدا آن را با استفاده از دستور import فراخوانی می کنیم. سپس با استفاده از توابع موجود در این ماژول، می توانیم با فایل های CSV کار کنیم.

یکی از مهمترین توابع ماژول csv تابع reader است. این تابع به ما امکان می دهد یک فایل CSV را بخوانیم و داده ها را به صورت سطرها و ستون ها برگردانیم. به عنوان مثال، اگر یک فایل CSV به نام “data.csv” داشته باشیم که داده های زیر را در خود دارد:

“`
name,age,city
John,25,New York
Emily,30,Los Angeles
“`

می توانیم این فایل را به صورت زیر بخوانیم:

“`
import csv

with open(‘data.csv’, ‘r’) as file:
csv_reader = csv.reader(file)
for row in csv_reader:
print(row)
“`

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

“`
[‘name’, ‘age’, ‘city’]
[‘John’, ’25’, ‘New York’]
[‘Emily’, ’30’, ‘Los Angeles’]
“`

همچنین، ماژول csv امکانات دیگری مانند نوشتن داده ها به فایل CSV نیز دارد. برای این کار، می توانیم از تابع writer استفاده کنیم. به عنوان مثال، می توانیم داده های زیر را به یک فایل CSV بنویسیم:

“`
import csv

data = [
[‘name’, ‘age’, ‘city’],
[‘John’, ’25’, ‘New York’],
[‘Emily’, ’30’, ‘Los Angeles’]
]

with open(‘data.csv’, ‘w’) as file:
csv_writer = csv.writer(file)
csv_writer.writerows(data)
“`

در این مثال، داده ها به فایل “data.csv” نوشته می شوند و فایل ساخته شده به صورت زیر خواهد بود:

“`
name,age,city
John,25,New York
Emily,30,Los Angeles
“`

بنابراین، ماژول csv در پایتون ابزاری قدرتمند برای کار با فایل های CSV است. با استفاده از این ماژول، می توانید با سرعت و کارایی بالا، داده های CSV را خوانده و نوشته کنید و با آنها کار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *