متغیرهای ایستا (Static) در php :

در زبان برنامه‌نویسی PHP، متغیرهای ایستا (Static Variables) به متغیرهایی اشاره دارند که در طول اجرای برنامه، حافظه خود را حفظ می‌کنند و از ابتدای اجرا تا پایان برنامه قابل دسترسی هستند. با استفاده از متغیرهای ایستا، می‌توان اطلاعاتی را در طول اجرای برنامه ذخیره کرده و از آن‌ها در توابع و کلاس‌ها استفاده کرد.

برای تعریف متغیر ایستا در PHP، کلیدواژه static را قبل از نام متغیر قرار می‌دهیم. به عنوان مثال:

static $counter = 0;

در این مثال، متغیر counter به عنوان یک متغیر ایستا تعریف شده است. هر بار که کد به این متغیر دسترسی پیدا می‌کند و مقدار آن را تغییر می‌دهد، تغییرات در طول اجرای برنامه حفظ می‌شوند. این به این معنی است که مقدار این متغیر بین فراخوانی‌های مختلف توابع یا کلاس‌ها حفظ می‌شود.

استفاده از متغیرهای ایستا می‌تواند در بسیاری از موارد مفید باشد. به عنوان مثال، در صورتی که نیاز به شمارش تعداد فراخوانی یک تابع در طول اجرای برنامه داریم، می‌توانیم از یک متغیر ایستا برای ذخیره تعداد فراخوانی‌ها استفاده کنیم. به این صورت که هر بار که تابع فراخوانی می‌شود، مقدار متغیر ایستا افزایش یابد و در اجرای بعدی تابع نیز دسترسی به مقدار آن داشته باشیم.

در کلاس‌ها نیز می‌توان از متغیرهای ایستا استفاده کرد. با استفاده از متغیرهای ایستا در کلاس‌ها، می‌توانیم اطلاعاتی را در طول عمر کلاس ذخیره کنیم. به عنوان مثال، اگر در یک کلاس نیاز به ذخیره تعداد نمونه‌های ساخته شده از آن کلاس داریم، می‌توانیم از یک متغیر ایستا برای این منظور استفاده کنیم.

توجه داشته باشید که متغیرهای ایستا در PHP به صورت پیش‌فرض عموماً در برنامه‌های وب استفاده می‌شوند و در هر فراخوانی صفحه جدید، این متغیرها مقدار خود را از دست می‌دهند. بنابراین، برای استفاده از متغیرهای ایستا در برنامه‌های وب، باید به صورت صحیح با دوره حیات برنامه و محیط اجرای آن آشنا باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *