محاسبه میانگین اعضای یک آرایه در جاوا :

در جاوا، میانگین اعضای یک آرایه را می توان با استفاده از یک حلقه for و دستورات شرطی محاسبه کرد. در این مقاله، نحوه محاسبه میانگین اعضای یک آرایه در جاوا را بررسی خواهیم کرد.

ابتدا، باید یک آرایه به عنوان ورودی در نظر بگیریم. این آرایه می تواند شامل اعداد صحیح یا اعشاری باشد. برای محاسبه میانگین، باید همه اعضای آرایه را جمع کنیم و سپس بر تعداد اعضا تقسیم کنیم.

در ادامه، یک تابع به نام calculateAverage را تعریف می کنیم که یک آرایه به عنوان ورودی می گیرد و میانگین را به عنوان خروجی برمی گرداند.

“`java
public class AverageCalculator {
public static double calculateAverage(int[] array) {
int sum = 0;
for(int i = 0; i < array.length; i++) {
sum += array[i];
}
return (double) sum / array.length;
}
}
“`

در این کلاس، ما یک متغیر sum را برای ذخیره مجموع اعضای آرایه تعریف می کنیم و آن را به صفر مقداردهی اولیه می کنیم. سپس با استفاده از یک حلقه for، همه اعضای آرایه را جمع می کنیم و در متغیر sum ذخیره می کنیم.

در نهایت، مقدار sum را بر تعداد اعضا در آرایه تقسیم می کنیم تا میانگین را به دست آوریم. از تبدیل نوع (casting) به double استفاده می کنیم تا نتیجه به عنوان یک عدد اعشاری برگردانده شود.

حال می توانیم تابع calculateAverage را در برنامه اصلی خود فراخوانی کنیم و آرایه مورد نظر را به عنوان ورودی به آن بدهیم. به عنوان مثال:

“`java
public class Main {
public static void main(String[] args) {
int[] numbers = {5, 10, 15, 20, 25};
double average = AverageCalculator.calculateAverage(numbers);
System.out.println(“The average is: ” + average);
}
}
“`

در این برنامه، یک آرایه numbers با مقادیر {5, 10, 15, 20, 25} تعریف می شود. سپس تابع calculateAverage با استفاده از این آرایه فراخوانی می شود و مقدار میانگین در متغیر average ذخیره می شود. در نهایت، مقدار میانگین با استفاده از دستور System.out.println نمایش داده می شود.

با اجرای برنامه، خروجی به شکل زیر خواهد بود:

“`
The average is: 15.0
“`

در این مثال، مقدار میانگین برابر با 15.0 است که نتیجه تقسیم مجموع اعضا بر تعداد اعضا در آرایه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *