محاسبه میانگین در php :

محاسبه میانگین یکی از عملیات پرکاربرد در برنامه نویسی است که در اکثر زبان‌های برنامه نویسی از جمله PHP نیز قابل انجام است. میانگین عددی است که با جمع تمام اعداد داده شده به تعداد اعداد مورد نظر تقسیم می‌شود.

در PHP، برای محاسبه میانگین می‌توان از تابع `array_sum` و `count` استفاده کرد. تابع `array_sum` مجموع تمام اعداد موجود در آرایه را محاسبه کرده و تابع `count` نیز تعداد اعداد موجود در آرایه را برمی‌گرداند. با تقسیم مجموع به تعداد، میانگین محاسبه می‌شود.

در ادامه یک مثال نمایش داده شده است:

“`php
$numbers = [2, 4, 6, 8, 10];

$sum = array_sum($numbers);
$count = count($numbers);

$average = $sum / $count;

echo “میانگین اعداد ورودی: ” . $average;
?>
“`

در این مثال، ما یک آرایه با نام `$numbers` داریم که شامل اعداد 2، 4، 6، 8 و 10 است. ابتدا با استفاده از تابع `array_sum` مجموع این اعداد را محاسبه می‌کنیم و در متغیر `$sum` ذخیره می‌کنیم. سپس با استفاده از تابع `count` تعداد اعداد آرایه را بدست می‌آوریم و در متغیر `$count` ذخیره می‌کنیم. سپس با تقسیم مجموع به تعداد، میانگین را محاسبه کرده و در متغیر `$average` قرار می‌دهیم. در نهایت متغیر `$average` را با استفاده از تابع `echo` نمایش می‌دهیم.

خروجی این قطعه کد به صورت زیر خواهد بود:

“`
میانگین اعداد ورودی: 6
“`

در اینجا میانگین اعداد ورودی ما برابر با 6 است. این به این معنی است که اعداد 2، 4، 6، 8 و 10 با مجموع 30 دارای میانگینی برابر با 6 هستند.

به طور خلاصه، محاسبه میانگین در PHP با استفاده از تابع `array_sum` و `count` انجام می‌شود. با محاسبه مجموع اعداد و تعداد اعداد، میانگین بدست می‌آید و قابل نمایش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *