مرتب سازی حبابی در ++c :

مرتب سازی حبابی یک الگوریتم مرتب سازی است که در زبان برنامه نویسی ++C استفاده می‌شود. این الگوریتم برای مرتب سازی آرایه‌ها استفاده می‌شود و از روش تبدیل جفت به تک استفاده می‌کند. در این مقاله، به توضیح این الگوریتم و کدهای مربوط به آن در ++C می‌پردازیم.

مرتب سازی حبابی یک الگوریتم ساده و قابل فهم است که برای مرتب کردن آرایه از روش مقایسه مستقیم استفاده می‌کند. در این الگوریتم، آرایه به صورت مرتب شده از ابتدا تا انتها پیمایش می‌شود و در هر مرحله، اعداد مجاور را مقایسه کرده و در صورت عدم مرتب بودن آن‌ها، جایشان را عوض می‌کند. این عملیات تا زمانی ادامه می‌یابد که هیچ تغییری در آرایه انجام نشود.

کد زیر نمونه‌ای از الگوریتم مرتب سازی حبابی در ++C را نشان می‌دهد:

“`c++
void bubbleSort(int arr[], int n) {
for (int i = 0; i < n – 1; i++) {
for (int j = 0; j < n – i – 1; j++) {
if (arr[j] > arr[j + 1]) {
int temp = arr[j];
arr[j] = arr[j + 1];
arr[j + 1] = temp;
}
}
}
}
“`

در این کد، تابع `bubbleSort` دو ورودی می‌گیرد: آرایه اصلی که باید مرتب شود (`arr`) و تعداد عناصر آن (`n`). در دو حلقه تو در توی این تابع، اعضای آرایه با یکدیگر مقایسه می‌شوند و در صورت لزوم جا به جا می‌شوند.

برای استفاده از این تابع، می‌توانید آرایه‌ای از اعداد را به عنوان ورودی بدهید و پس از اجرای تابع، آرایه مرتب شده را دریافت کنید. به عنوان مثال:

“`c++
#include

int main() {
int arr[] = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90};
int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
bubbleSort(arr, n);
std::cout << “Sorted array: \n”;
for (int i = 0; i < n; i++) {
std::cout << arr[i] << ” “;
}
return 0;
}
“`

خروجی این برنامه به صورت زیر خواهد بود:

“`
Sorted array:
11 12 22 25 34 64 90
“`

به این ترتیب، آرایه اعداد به صورت صعودی مرتب شده است.

مرتب سازی حبابی در ++C یک روش ساده و قابل فهم برای مرتب سازی آرایه‌ها است. با استفاده از این الگوریتم و کدهای مربوط به آن، می‌توانید آرایه‌های خود را به راحتی مرتب کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *