معرفی شی Document در JavaScript :

JavaScript یک زبان برنامه نویسی محبوب است که به طور گسترده ای در توسعه وب استفاده می شود. یکی از اصول اساسی زبان JavaScript این است که از شیء محوری استفاده می کند. یکی از اشیاء اساسی در JavaScript شی مستند است.

یک شیء Document در JavaScript نماینده یک سند HTML است که توسط مرورگر بارگذاری می شود. این شیء اجازه می دهد تا به المان های مختلف صفحه دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید. شیء Document توابع و روش های مختلفی برای کار کردن با المان های صفحه دارد.

یک شیء Document می تواند به سه طریق ایجاد شود: با استفاده از تابع document ، با استفاده از تابع createElement و با استفاده از تابع createDocument.

استفاده از تابع document بسیار رایج است و بیشتر توسط برنامه نویسان JavaScript استفاده می شود. این تابع یک شیء Document باز می گرداند که سند فعلی را نشان می دهد. با استفاده از این شیء Document ، می توانید به المان های مختلف صفحه دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید.

تابع createElement برای ایجاد یک المان HTML جدید استفاده می شود. این تابع یک شیء Element باز می گرداند که می توانید آن را به Document اضافه کنید. با استفاده از تابع createDocument می توانید یک Document جدید ایجاد کنید.

با استفاده از شیء Document ، می توانید به المان های مختلف در صفحه دسترسی پیدا کنید و عملیات مختلفی روی آنها انجام دهید. برخی از متد های مفید در شیء Document عبارتند از getElementById ، getElementsByTagName و querySelectorAll.

تابع getElementById به شما امکان می دهد تا به یک المان با استفاده از شناسه آن دسترسی پیدا کنید. تابع getElementsByTagName به شما امکان می دهد تا به المان هایی با استفاده از برچسب آنها دسترسی پیدا کنید. تابع querySelectorAll امکان می دهد تا به المان هایی با استفاده از یک مشخصه CSS دسترسی پیدا کنید.

با استفاده از این توابع و روش ها ، می توانید به طور پویا با المان های صفحه تعامل کنید و آنها را تغییر دهید. این شیء Document یکی از اصولی است که برنامه نویسان JavaScript برای توسعه وب استفاده می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *