مقادیر NULL در SQL :

NULL در SQL یک مقدار خاص است که به نمایندگی از عدم وجود یک مقدار مشخص استفاده می شود. به عبارت دیگر ، NULL نشانگر این است که یک ستون یا فیلد در یک رکورد دارای مقدار مشخص نیست یا اطلاعات مورد نظر در دسترس نیست.

مقادیر NULL در SQL به دلایل مختلفی ممکن است به وجود آیند. به عنوان مثال ، ممکن است اطلاعات در مورد یک فیلد خاص وجود نداشته باشد ، یا مقدار مورد نظر مشخص نباشد ، یا حتی برخی از فیلدها در یک رکورد خاص خالی باشند.

یکی از ویژگی های مهم NULL در SQL این است که NULL با هر مقدار دیگری برابر نیست. به عبارت دیگر ، NULL نمی تواند با هیچ عدد ، رشته ، تاریخ و غیره مقایسه شود. بنابراین ، برای بررسی مقدار NULL ، باید از عملگرهای خاصی استفاده کنیم که برای این منظور در SQL موجود هستند.

یکی از عملگرهایی که برای بررسی مقدار NULL در SQL استفاده می شود ، IS NULL است. این عملگر بررسی می کند که آیا مقدار یک ستون NULL است یا نه. مثلاً در یک جدول که شامل نام و نام خانوادگی افراد است ، ممکن است برخی از رکوردها نام خانوادگی نداشته باشند. در این صورت ، می توانیم از عبارت زیر برای بررسی این مورد استفاده کنیم:

SELECT * FROM tbl_person WHERE last_name IS NULL

همچنین ، برای بررسی اینکه یک ستون NULL نیست ، می توانیم از عملگر IS NOT NULL استفاده کنیم. مثلاً در جدول فوق ، می توانیم از عبارت زیر برای بررسی اینکه رکوردهایی که نام خانوادگی دارند را برگردانیم:

SELECT * FROM tbl_person WHERE last_name IS NOT NULL

به طور کلی ، بررسی مقدار NULL در SQL مهم است زیرا می تواند تاثیر قابل توجهی بر روی عملیات جستجو ، فیلتر کردن و محاسبات دیگر در پایگاه داده داشته باشد. به همین دلیل ، در طراحی و استفاده از پایگاه داده ها ، باید به درستی با مقادیر NULL برخورد کرد و از عملگرها و روش های مناسب برای بررسی این مقادیر استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *