نوشتن اکسل با Openpyxl در پایتون :

Openpyxl یک کتابخانه پایتون است که به شما امکان می‌دهد فایل‌های اکسل را در پایتون بخوانید و بنویسید. این کتابخانه قابلیت‌های زیادی را برای کار با فایل‌های اکسل در پایتون فراهم می‌کند، از جمله ایجاد و تغییر و حذف و ترتیب دادن و استخراج داده‌ها از ورک‌شیت‌ها.

برای شروع استفاده از Openpyxl، باید ابتدا کتابخانه را نصب کنید. برای این کار می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

“`python
pip install openpyxl
“`

پس از نصب Openpyxl، باید آن را در پروژه خود وارد کنید. برای این کار می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

“`python
import openpyxl
“`

حال می‌توانید فایل اکسل مورد نظر را باز کنید و با آن کار کنید. برای این کار می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

“`python
wb = openpyxl.load_workbook(‘example.xlsx’)
“`

در این دستور، ‘example.xlsx’ نام فایل اکسل است که می‌خواهید باز کنید. در ادامه، می‌توانید با ورک‌شیت‌ها و تب‌ها در فایل کار کنید. برای مثال، می‌توانید تمام ورک‌شیت‌های موجود در فایل را به صورت لیستی دریافت کنید:

“`python
sheets = wb.sheetnames
“`

سپس می‌توانید با استفاده از نام ورک‌شیت، آن را انتخاب کنید و با آن کار کنید. برای مثال، می‌توانید اطلاعات موجود در سلول‌های یک ورک‌شیت را دریافت کنید:

“`python
sheet = wb[‘Sheet1’]
cell_value = sheet[‘A1’].value
“`

همچنین می‌توانید مقدار سلول‌های یک ستون خاص را دریافت کنید:

“`python
column_values = [cell.value for cell in sheet[‘A’]]
“`

با استفاده از Openpyxl، می‌توانید همچنین امکاناتی نظیر افزودن و حذف ورک‌شیت‌ها، افزودن و حذف ستون‌ها و سطرها، تغییر مقدار سلول‌ها و ذخیره فایل‌های اکسل را داشته باشید.

در انتها، پس از انجام تغییرات مورد نیاز، می‌توانید فایل اکسل را ذخیره کنید. برای این کار می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

“`python
wb.save(‘example.xlsx’)
“`

در این دستور، ‘example.xlsx’ نام فایل اکسل است که می‌خواهید ذخیره کنید. با اجرای این دستور، تغییرات شما در فایل اکسل ذخیره می‌شوند.

با استفاده از Openpyxl، شما می‌توانید به راحتی با فایل‌های اکسل در پایتون کار کنید و تغییرات مورد نظر را انجام دهید. با استفاده از این کتابخانه، می‌توانید مقادیر سلول‌ها را خوانده و تغییر دهید، داده‌ها را به عنوان یک لیست یا جدول دریافت کنید و به راحتی با اطلاعات درون آن کار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *