نوشتن csv در پایتون :

CSV (Comma Separated Values) یک فرمت رایج برای ذخیره و تبادل داده‌ها است که با استفاده از کاما به عنوان جداکننده بین داده‌ها کار می‌کند. در پایتون، ما می‌توانیم از کتابخانه‌های مختلفی برای نوشتن فایل‌های CSV استفاده کنیم.

یکی از روش‌های ساده برای نوشتن یک فایل CSV در پایتون استفاده از کتابخانه `csv` است. ابتدا باید این کتابخانه را وارد کنیم:

“`python
import csv
“`

حالا می‌توانیم داده‌هایمان را در یک لیست دوبعدی ذخیره کنیم. هر ردیف از این لیست باید یک ردیف در فایل CSV ما باشد و هر عنصر از این لیست باید یک ستون در فایل CSV ما باشد. برای مثال، فرض کنید می‌خواهیم یک لیست از اطلاعات کاربران را ذخیره کنیم، که شامل نام، نام خانوادگی و سن است:

“`python
users = [
[‘John’, ‘Doe’, 30],
[‘Jane’, ‘Smith’, 25],
[‘David’, ‘Johnson’, 35]
]
“`

سپس برای نوشتن این لیست در یک فایل CSV، ما باید یک شیء `writer` از کلاس `csv.writer` بسازیم و از آن برای نوشتن داده‌ها استفاده کنیم. این شیء نیاز به یک شیء فایل (باز یا جدید) دارد که برای نوشتن داده‌ها استفاده می‌شود. در انتها، ما باید فایل را ببندیم تا تغییرات اعمال شوند. روش کامل به صورت زیر است:

“`python
import csv

users = [
[‘John’, ‘Doe’, 30],
[‘Jane’, ‘Smith’, 25],
[‘David’, ‘Johnson’, 35]
]

with open(‘users.csv’, ‘w’, newline=”) as file:
writer = csv.writer(file)
writer.writerows(users)
“`

در این مثال، ما یک فایل با نام `users.csv` می‌سازیم و اطلاعات کاربران را در آن ذخیره می‌کنیم. توجه کنید که ما `newline=”` را به عنوان آرگومان دوم به `open` اضافه کرده‌ایم. این آرگومان مشخص می‌کند که به جای استفاده از کاراکتر جدید برای جداکننده بین خطوط، از یک رشته خالی استفاده شود.

همچنین می‌توانیم برای جداکننده بین داده‌ها از کاراکتر دیگری به جای کاما استفاده کنیم. برای مثال، اگر می‌خواهیم از فاصله به عنوان جداکننده استفاده کنیم، می‌توانیم آرگومان `delimiter=’ ‘` را به `csv.writer` اضافه کنیم.

بنابراین، با استفاده از کتابخانه `csv` در پایتون، می‌توانیم به سادگی فایل‌های CSV را ایجاد کرده و داده‌ها را در آنها ذخیره کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *