نوع شمارشی در ++c :

نوع شمارشی یکی از ویژگی‌های قدرتمند زبان برنامه‌نویسی C++ است که به برنامه‌نویسان این امکان را می‌دهد تا با استفاده از آن، اعضای یک آرایه را به راحتی بشمارند. این ویژگی به برنامه‌نویسان امکان می‌دهد که به جای استفاده از اندیس‌های عددی برای دسترسی به اعضای یک آرایه، از اعضای آرایه به عنوان شماره استفاده کنند.

برای استفاده از نوع شمارشی در C++، باید ابتدا یک enum تعریف کرده و مقدار‌های ممکن برای آن را تعیین کنید. سپس می‌توانید از این enum به عنوان نوع شمارشی برای تعریف آرایه‌ها و متغیرها استفاده کنید. برای مثال، فرض کنید می‌خواهیم رنگ‌های ممکن برای یک شیء را تعریف کنیم. می‌توانیم از نوع شمارشی استفاده کنیم تا این رنگ‌ها را تعریف کنیم:

enum Color {
RED,
BLUE,
GREEN
};

در این مثال، enum با نام Color تعریف شده است و سه مقدار ممکن برای آن تعریف شده است: RED، BLUE و GREEN. حال می‌توانیم از این enum برای تعریف یک آرایه از رنگ‌ها استفاده کنیم:

Color colors[3];

این کد یک آرایه به نام colors از نوع Color تعریف می‌کند که شامل سه عنصر است. هر عنصر از این آرایه می‌تواند یکی از مقادیر RED، BLUE و GREEN را داشته باشد. حال می‌توانیم با استفاده از این نوع شمارشی، به راحتی به اعضای آرایه دسترسی داشته باشیم:

colors[0] = RED;
colors[1] = BLUE;
colors[2] = GREEN;

در این مثال، به اعضای آرایه با استفاده از مقادیر enum دسترسی داده شده است. به عنوان مثال، اعضای colors[0]، colors[1] و colors[2] به ترتیب RED، BLUE و GREEN هستند.

استفاده از نوع شمارشی در C++ بسیار مفید است زیرا باعث می‌شود کد برنامه خوانا‌تر و قابل فهم‌تر شود. به جای استفاده از اندیس‌های عددی، می‌توانیم از نام‌ها استفاده کنیم که به خوانایی برنامه کمک می‌کند. همچنین، استفاده از نوع شمارشی در C++ به برنامه‌نویس امکان می‌دهد تا به راحتی مقادیر ممکن برای یک متغیر را تعیین کند و از ورودی‌های نامعتبر جلوگیری کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *