هدف از آموزش هفته بیست و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، یادگیری تعاریف، معانی و کاربرد لغات (Vulnerable-bedlam-cacophony-exploit-propinquity-a white elephant) در روز اول (Disgruntled-infallible-panacea-eradicate-impede-lock, stock, and barrel) در روز دوم (Sedate-equanimity-compatible-serenity-revere-a feather in one’s cap) در روز سوم  (Irrational-avarice-insatiable-nadir-moribund-out on a limb) در روز چهارم می باشد. شیوه آموزشی ما در این مجموعه بدین صورت است که ابتدا شما با مشاهده چهار متن مجزا که هر یک به صورت اختصاصی شامل کلمات یک روز از هفته آموزشی می باشند با کاربرد این کلمات در جمله آشنا می شوید و سپس با کلیک بروی هر یک از کلمات ، توضیحات تکمیلی در ارتباط با یادگیری آن لغت را فرا می گیرید.

The first day of the twenty eighth week of the book 1100 words you need to know : A DANGEROUS SPORT

Racing car drivers are vulnerable to dangers that other sportsmen seldom face. Drivers agree that controlling a car at top speeds on a winding course is a singularly* awesome* experience. There is the bedlam caused by the roaring motors that move the car from a standing start to 100 miles an hour in eight seconds. One is shaken by the cacophony of the brakes, larger than the wheels and producing during the course of a 350-mile race enough heat to warm an eight-room house through a hard winter. The driver needs to be on the alert to exploit any mistake by an opponent, and he must be constantly aware of the propinquity of sudden death. All of this makes car racing one of the most demanding games of all. How was your recall today? Did you spot vulnerable as a reintroduced word?

روز اول از هفته بیست و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست : یک ورزش خطرناک

رانندگان مسابقه ی اتومبیل سواری دستخوش خطراتی هستند که ورزشکاران دیگر بندرت با آنها مواجه می شوند. رانندگان قبول دارند که مهار یک خودرو با سرعت بالا در یک مسیر مارپیچی تجربه ای فوق العاده سهمگین است. غوغای ناشی از موتورهای پرسروصدا اتومبیل را از نقطه ی شروع تا صد مایل در ساعت در هشت ثانیه به حرکت در می آورند۔ صدای ناهنجار ترمزهای بزرگتر از چرخ ها فرد را به لرزه در می آورد و در طی مسابقه ی ۳۵۰ مایلی گرمایی تولید می کنند که می تواند در طول یک زمستان سرد یک خانه ی ۱۸ اتاقی را گرم کند۔ راننده لازم است هوشیار باشد تا از هر اشتباه رقیب (سوء) استفاده کند و بایستی بطور مدام از نزدیکی مرگ ناگهانی آگاه باشد. همه ی اینها مسابقه ی اتومبیل سواری را یکی از دشوارترین بازی ها می سازد.

The second day of the twenty eighth week of the book 1100 words you need to know : THE MYSTERY OF CREATIVITY

In order to create, it is said that a man must be disgruntled. The creative individual is usually one who is dissatisfied with things as they are; he wants to bring something new into the world—to make it a different place. There is no infallible way to identify a potentially creative person. The speed-up in the sciences has forced schools and industry to seek a panacea for the shortages that they face. The need to discover and develop the creative person has been the source of much study. The paramount* objectives of the studies are to eradicate anything that will impede the discovery of creative talent and to exploit* this talent to the limit.

روز دوم از هفته بیست و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست : راز نوآوری

گفته می شود شخص برای نوآوری باید ناراضی باشد۔ فرد خلاق معمولاً کسی است که از چیزهایی که وجود دارند ناراضی است۔ او می خواهد چیز جدیدی به جهان بیاورد، آن را به یک مکان متفاوتی تبدیل کند۔ برای شناسایی یک فرد بالقوه خلاق هیچ راه دقیقی وجود ندارد۔ شتاب علوم باعث شده که مدارس و صنعت بدنبال اکسیری برای کمبودهای باشند که با آن مواجه اند. نیاز به کشف و پرورش انسانی مبتکر منشا مطالعات زیادی بوده است اهداف اساسی مطالعات عبارتست از ریشه کنی هر چیزی که مانع شناسایی استعدادهای خلاق شده و بهره برداری از این استعداد را محدود می سازد.

The third day of the twenty eighth week of the book 1100 words you need to know: THE DUTCH

The first impression one gets of Holland is that it is a calm, sedate, and simple land. The slow rhythm of life is even seen in the barges on the canals and the bicycles on the roads. One gradually discovers this equanimity of daily existence is not in accord with the intrinsic* nature of the Dutch. These people are moved by strong feelings that are not compatible with the serenity of the world around them. There is a conflict between the rigid, traditional* social rules and the desire for liberty and independence, both of which the Dutch revere.

روز سوم از هفته بیست و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست : هلندی ها

‏اولین برداشتی که شخص از هلند بدست می آورد، این است که این کشور سرزمینی ساده، آرام و ساکت است. آهنگ کند زندگی حتی در کشتی های کوچک بدون موتور در آبراهه ها و دوچرخه های جاده ها به چشم می خورد‏فرد بتدریج پی می برد که این آرامش زندگی روزانه با طبع ذاتی هلندی ها سازگار نیست۔ این مردم تحت‏احساسات شدیدی قرار دارند که با آرامش جهان اطراف آنها هماهنگ نیست. بین قوانین اجتماعی خشک وسنتی و میل به آزادی و استقلال تضاد وجود دارد که هلندی ها به هر دو احترام می گذارند.

The fourth day of the twenty eighth week of the book 1100 words you need to know : TULIP FEVER

The tulip reached Holland in 1593 and was, at first, looked upon as a curiosity. There soon developed an irrational demand for new species. Specimens were sold at awesomely* high prices. In their avarice, speculators bought and sold the same tulip ten times in one day. The entire Dutch population suffered from the craze. There was an insatiable desire for each new color or shape. At one point a man purchased a house for three bulbs! Before long the inevitable* crash came and the demand for bulbs quickly reached its nadir. A $1,500 bulb could be bought for $1.50. With the moribund tulip market came financial disaster to thousands of people.

روز چهارم از هفته بیست و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست : تب گل لاله

کل لاله درسال ۱۵۹۳ به هلند رسید و در ابتدا به عنوان چیزی عجیب به آن نگاه می شد۔ به زودی تقاضای غیرمنطقی برای گونه های جدید پدید آمد. این نمونه ها با قیمت های بسیار بالا به فروش می رسیدند. دلالان از روی طمع یک نوع گل لاله را در یک روز ده بار می خریدند و می فروختند۔ همه ی جمعیت هلند از این دیوانگی رنج می بردند و برای هر رنگ و شکل جدید میل سیری ناپذیری بوجود آمد۔ یکبار مردی یک خانه را در ازای سه پیاز گل خرید! طولی نکشید که سقوط اجتناب ناپذیر فرا رسید و تقاضای پیازهای گل به پایین ترین حد خود رسید۔ یک پیاز گل ۱۵۰۰ دلاری را می شد 5/1 دلار هم خرید۔ بازار روبه زوال گل لاله برای هزاران نفر فاجعه ای مالی به همراه داشت.

در اینجا به پایان آموزش هفته بیست و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست از بخش آموزش زبان انگلیسی سایت رسیدیم. لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در ارتباط با نحوه ارائه این درس را از طریق بخش نظرات با من در میان بگذارید. همچنین من و سایر مخاطبان این مقاله علاقه مندیم چنانچه شما دانش و یا تجربه خاصی در زمینه آموزش زبان انگلیسی علی الخصوص در ارتباط با یادگیری هر چه بهتر این درس دارید با ما از این طریق به اشتراک بگذارید.

درس بعدی : هفته بیست و نهم کتاب 1100 واژه که باید دانست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *