هدف از آموزش هفته سیزدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست، یادگیری تعاریف، معانی و کاربرد لغات (Importune-incontrovertible-surreptitious-haven-subjugate-to take the bull by the horns) در روز اول (Ultimate-eventuate-emit-subterranean-viable-the lion’s share) در روز دوم (Premise-jeopardize-incredulous-permeate-propitious-out of the frying pan into the fire) در روز سوم  (Surmise-curtail-repress-cryptic-inchoate-to keep the pot boiling) در روز چهارم می باشد. شیوه آموزشی ما در این مجموعه بدین صورت است که ابتدا شما با مشاهده چهار متن مجزا که هر یک به صورت اختصاصی شامل کلمات یک روز از هفته آموزشی می باشند با کاربرد این کلمات در جمله آشنا می شوید و سپس با کلیک بروی هر یک از کلمات ، توضیحات تکمیلی در ارتباط با یادگیری آن لغت را فرا می گیرید.

The first day of the Thirteenth week of the book 1100 words you need to know : A VISIT TO THE PRESIDENT

In the winter of 1941, Enrico Fermi and a number of other distinguished scientists importuned President Franklin Roosevelt for authorization to begin an all-out effort in atomic energy research. The scientists were alarmed by incontrovertible evidence of surreptitious German experiments, and they asked for speedy approval. Italian-born Enrico Fermi was the ideal man to lead the atomic research. Already in 1938 he had won the Nobel Prize for work with radioactive elements and neutron bombardment. Fermi had found a haven from the Fascists (his wife was Jewish) and he knew that if the Germans were the first to develop an atomic bomb it would mean that Hitler could subjugate the entire world. The international race for atomic supremacy was on.

روز اول از هفته سیزدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست : دیداری با رئیس جمهور

در زمستان ۱۹۴۱، «انریکو فرمی» و شماری از دانشمندان برجسته از رئیس جمهور «فرانکلین روزولت» خواهش کردند تا مجوزی برای آغاز تلاشی همه جانبه در تحقیق انرژی اتمی صادر کند۔ شواهد بی چون و چرایی از آزمایش های محرمانه ی آلمانی ها دانشمندان را از خطر آگاه کرد و آنها درخواست تأیید فوری کردند۔ «انریکو فرمی» که متولد ایتالیا بودش برای هدایت تحقیقات اتمی مرد ایده آلی به شمار می رفت. او قبلاً در سال ۱۹۳۸ جایزه ی نوبل را برای کار با عناصر رادیواکتیو و گلوله باران نوترونی دریافت کرده بود۔ «فرمی»، جای امنی از دست فاشیست ها پیدا کرده بود (همسر او یهودی بود) و می دانست اگر آلمانی ها اولین کسانی باشند که بمب اتمی را پدید آورندش به این معنی خواهد بود که «هیتلر» تمام دنیا را مطیع خود خواهد کرد۔ مسابقه ای بین المللی برای برتری اتمی آغاز شده بود.

The second day of the Thirteenth week of the book 1100 words you need to know : THE ULTIMATE WEAPON TAKES SHAPE

Enrico Fermi designed a device that could eventuate in a chain reaction. It consisted of layers of graphite, alternated with chunks of uranium. The uranium emitted neutrons, and the graphite slowed them down. Holes were left for long cadmium safety rods. By withdrawing those control rods Fermi could speed up the production of neutrons, thus increasing the number of uranium atoms that would be split (fission). When the rods were withdrawn to a critical point, then the neutrons would be produced so fast that the graphite and cadmium could not absorb them. In that manner a chain reaction would result. Slowly, Fermi’s first atomic pile began to grow in a subterranean room at Columbia University. The big question remained—was it viable?

روز دوم از هفته سیزدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست : سلاح نهایی شکل می گیرد

«انریکو فرمی» دستگاهی طراحی کرد که می توانست به واکنش زنجیره ای منجر شود۔ این دستگاه شامل لایه هایی از گرافیک بود که با قطعات اورانیوم به صورت یک در میان قرار گرفته بودند۔ اورانیوم نوترون ساطع می کرد و گرافیت از سرعت آنها می کاست. منافذی برای میله های بلند و ایمن کادمیوم گذاشته شده بود با بیرون کشیدن آن میله های کنترل، «فرمی» توانست به تولید نوترون سرعت بخشد و از این طریق تعداد اتم های اورانیومی را که شکافته می شوند (شکافتن هسته ی اتم) افزایش دهد۔ وقتی میله ها تا نقطه ی حساس بیرون کشیده شوند، نوترون با چنان سرعتی تولید می شود که گرافیت و کادمیوم نمی توانند آن را جذب کند۔ با این روش یک واکنش زنجیره ای به وجود می آمد. اولین پیل هسته ای «فرمی» به آرامی در اتاقی زیرزمینی در دانشگاه کلمبیا شروع به رشد کرد۔ اما سئوال بزرگ باقی ماند، آیا آن پدیده عملی بود؟

The third day of the Thirteenth week of the book 1100 words you need to know: THE SQUASH COURT EXPERIMENT

As the pile grew, so did the entire project. Fermi moved his materials to an abandoned squash court under a football stadium at the University of Chicago. His pace accelerated because they were proceeding on the premise that the Germans were close to atomic success. Six weeks after the pile had been started, its critical size was reached. Three brave young men jeopardized their lives by ascending* the pile, ready to cover it with liquid cadmium if anything went wrong. Almost fifty scientists and several incredulous observers mounted a balcony to watch. One physicist remained on the floor; it was his job to extract the final cadmium control rod. Unbearable tension permeated the atmosphere. Fermi completed his calculations, waited for a propitious moment, and then gave the signal.

روز سوم از هفته سیزدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست : ازمایش در زمین مسابقه ی اسکواش

با گسترش پیل هسته ای، کل پروژه هم پیش می رفت۔ «فرمی» موادش را به زمین اسکواش متروکی‏ زیر استادیوم فوتبال دانشگاه شیکاگو انتقال داد۔ سرعت او افزایش یافت چون آنها طبق این فرض عمل می کردند که ‏آلمانی ها به موفقیت اتمی نزدیک شده اند۔ شش هفته پس از شروع کار پيل هسته ای، به اندازه ی سرنوشت ساز آن ‏دست یافتند. سه مرد جوان شجاع با بالا رفتن از پل جان خود را به خطر انداختند و آماده بودند که اگر اوضاع ‏خراب شد آن را با کادمیوم مایع بپوشانند. تقریبا پنجاه دانشمند و چندین نظاره گر دیرباور از بالکنی بالا رفتند تا همه چیز را تماشا کنند۔ یک فیزیکدان روی زمین باقی ماند؛ وظیفه ی او بیرون کشیدن آخرین میله ی کنترل کادمیوم ‎بود.‏ اضطراب غیرقابل تحملی فضای، آنجا را فرا گرفت، «فرمی» محاسباتش را کامل کرد. منتظر لحظه ای مناسب ماند و سپس علامت داد.

The fourth day of the Thirteenth week of the book 1100 words you need to know : THE ITALIAN NAVIGATOR LANDS

The chain reaction took place precisely as Enrico Fermi had surmised. After twenty-eight minutes he curtailed the experiment, giving the signal to replace the control rod. The normally reserved scientists, unable to repress their excitement, let out a tremendous cheer and gathered around Fermi to shake his hand. Although it was time to celebrate, some of the men remarked soberly that “the world would never be the same again.” On December 2, 1942, the news of Fermi’s achievement was relayed in a cryptic telephone message:

“The Italian Navigator has reached the New World.”

“And how did he find the natives?”

“Very friendly.”

The Atomic Age was inchoate—but truly here!

روز چهارم از هفته سیزدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست : دریانورد ایتالیایی فرود می اید

واکنش زنجیره ای دقيقاً همانطور که «انریکو فرمی» حدس زده بود صورت گرفت۔ او پس از بیست و هشت دقیقه، با دادن علامت برای جایگزینی میله ی کنترل، آزمایش را کوتاه کرد۔ دانشمندان معمولا ساکت و خوددار که نمی توانستند هیجان خود را فرونشانندي فریاد و هلهله ی سرسام آوری سر دادند و دور «فرمی» جمع شدند تا با او دست دهند۔.اگر چه زمان جشن گرفتن بود، اما عده ای به آرامی اظهار کردند که “دنیا دیگر اینگونه نخواهد بود؟

در دوم دسامبر سال ۱۹۴۲، خبر دستاورد «فرمی» در یک پیام تلفنی رمزی منتقل شد:

دریانورد ایتالیایی به دنیای جدید (آمریکا) رسیده است”

و به نظرش بومی ها چطور بودند؟

بسیار خوش برخورد۔

عصر اتمی در مراحل اولیه ‎بود – اما حقیقتا اینجا!

در اینجا به پایان آموزش هفته سیزدهم کتاب 1100 واژه که باید دانست از بخش آموزش زبان انگلیسی سایت رسیدیم. لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در ارتباط با نحوه ارائه این درس را از طریق بخش نظرات با من در میان بگذارید. همچنین من و سایر مخاطبان این مقاله علاقه مندیم چنانچه شما دانش و یا تجربه خاصی در زمینه آموزش زبان انگلیسی علی الخصوص در ارتباط با یادگیری هر چه بهتر این درس دارید با ما از این طریق به اشتراک بگذارید.

درس بعدی : هفته چهاردهم کتاب 1100 واژه که باید دانست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *