هدف از آموزش هفته سی ام کتاب 1100 واژه که باید دانست، یادگیری تعاریف، معانی و کاربرد لغات (Extinct-idyllic-galvanize-encumbrance-gaudy-forty winks) در روز اول (Condescend-candor-mortify-jocose-malign-from pillar to post) در روز دوم (Omnipotent-zenith-fledgling-peremptory-precedent-in the lap of the gods) در روز سوم  (Wheedle-rustic-jubilant-decorum-charlatan-Achilles heel) در روز چهارم می باشد. شیوه آموزشی ما در این مجموعه بدین صورت است که ابتدا شما با مشاهده چهار متن مجزا که هر یک به صورت اختصاصی شامل کلمات یک روز از هفته آموزشی می باشند با کاربرد این کلمات در جمله آشنا می شوید و سپس با کلیک بروی هر یک از کلمات ، توضیحات تکمیلی در ارتباط با یادگیری آن لغت را فرا می گیرید.

The first day of the thirtieth week of the book 1100 words you need to know : IN DAYS GONE BY

The man who best described the now extinct life aboard a steamer on the Mississippi River is Mark Twain. Having actually worked aboard the river boats, his writing captures the tranquil* or turbulent* events of those days. In his book about life on the Mississippi, Twain recalls the idyllic times when man was not in such a great rush to get from one place to another. One chapter deals with the races conducted between the swiftest of the boats. When a race was set, the excitement would galvanize activity along the river. Politics and the weather were forgotten, and people talked with gusto* only of the coming race. The two steamers “stripped” and got ready; every encumbrance that might slow the passage was removed. Captains went to extremes to lighten their boats. Twain writes of one captain who scraped the paint from the gaudy figure that hung between the chimneys of his steamer.

روز اول از هفته سی ام کتاب 1100 واژه که باید دانست : در روزهایی که گذشت

مردی که به بهترین شکل زندگی انقراض یافته ی روی یک کشتی بخار در رودخانه ی «می سی سی پی» را توصیف کرد «مارک تواین» است۔ در حقیقت چون او در کشتی های رودخانه کار کرده بود، نوشته هایش در مورد حوادث متلاطم یا آرام آن روزگار است۔ «نواین» در کتابش پیرامون زندگی در «می سی سی پی» روزگار باصفایی را به یاد می آورد که بشر برای رفتن از یک مکان به مکانی دیگر اینقدر عجله نداشت۔ یک فصل از کتاب در مورد مسابقاتی است که میان سریع ترین کشتی ها انجام می شد۔ وقتی مسابقه ای گذاشته می شد، هیجان باعث برانگیخته شدن فعالیت در طول رودخانه می شد۔ سیاست و آب و هوا فراموش می شدند و مردم با شوروشوق فقط در مورد مسابقه ی آينده حرف می زدند. دو کشتی بخار علامت گذاری و آماده می شدند۔ هر مانعی که باعث کندی مسیر می شد برداشته می شد۔ ناخداها برای سبک کردن قایق های شان زحمت زیادی می کشیدند۔ «تواین» در مورد ناخدایی می نویسد که رنگ یک شکل زرق وبرق دار را که میان دودکش های کشتی اش آویزان بود پاک کرد۔

The second day of the thirtieth week of the book 1100 words you need to know : THE JOHN J. ROE

Mark Twain’s boat was so slow no other steamer would condescend to race with it. With the utmost candor, Twain comments that his boat moved at such a pathetic* pace, they used to forget in what year it was they left port. Nothing would mortify Twain more than the fact that ferryboats, waiting to cross the river, would lose valuable trips because their passengers grew senile* and died waiting for his boat, the John J. Roe, to pass. Mark Twain wrote in a jocose manner about the races his steamer had with islands and rafts. With quiet humor he continued to malign the riverboat, but his book is replete* with love for this sort of life.

روز دوم از هفته سی ام کتاب 1100 واژه که باید دانست : جان جی رو

قایق «مارک تواین» آنقدر آهسته بود که هیچ کشتی بخار دیگری خود را کوچک نمی کرد تا با او مسابقه دهد. «مارک تواین» با رک گویی تمام می گفت که قایقش با چنان سرعت رقت انگیزی حر کت می کرد که همه فراموش می کردند چه سالی بندر را ترک کردند۔ هیچ چیز بیش از این حقیقت «تواین» را آزرده نمی کرد که کشتی های عبوری که منتظر عبور از رودخانه بودند سفرهای باارزشی را از دست می دادند چون مسافرانشان در انتظار عبور قایق او به نام «جان جی» جان شان به لب می رسید۔ «مارک تواین» به طرز طنزآمیزی در باره ی مسابقاتی نوشت که قایق بخارش با جزایر و کلک ها داشت۔ او با شوخ طبعی ملایم از آن قایق بدگویی می کند ولی کتابش یر از عشق به این نوع زندگی است.

The third day of the thirtieth week of the book 1100 words you need to know: THE RIVERBOAT PILOT

The riverboat pilot was a man considered omnipotent by all. Mark Twain once held that high position. He writes that he felt at the zenith of his life at that time. Starting out as a fledgling pilot’s apprentice, he could not abjure dreams of the time he would become, “the only unfettered and entirely independent human being that lived in the earth.” Kings, parliaments, and newspaper editors, Twain comments, are hampered and restricted. The river pilot issued peremptory commands as absolute monarch. The captain was powerless to interfere. Even though the pilot was much younger than the captain, and the steamer seemed to be in imminent* danger, the older man was helpless. The captain had to behave impeccably,* for any criticism of the pilot would establish a pernicious* precedent that would have undermined the pilot’s limitless authority.

روز سوم از هفته سی ام کتاب 1100 واژه که باید دانست : ناخدای کشتی

ناخدای کشتی مردی بود که همه او را قادر مطلق به حساب می آوردند۔ «مارک تواین» زمانی ان مقام بالا را داشت. او می نویسد که در آن زمان حس می کرد در اوج زندگی اش می باشد۔ او که به عنوان شاگرد‏ تازه کار ناخدا کارش را شروع کرده بود و نمی توانست از رؤیای زمانی صرف نظر کند که تنها انسان مستقل و ازادی باشد که روی زمین زندگی می کند۔ «مارک تواین» می گوید: پادشاهان، مجالس و ویراستاران روزنامه ها در غل و زنجیر و محدود هستند. ناخدا به عنوان حاکم مطلق فرامین بی چون وچرا صادر می کرد. کاپیتان قدرتی برای مداخله نداشت۔ حتی اگر ناخدا بسیار جوانتر از کاپیتان می بود وکشتی بخار بنظر نزدیک خطر بود، فرد مسن تر کاری از دستش بر نمی امد۔ کاپیتان بایستی بی عیب ونقص رفتار می کرد چون هر انتقادی از ناخدا سنتی زیانبار را بنا ‏می نهاد که قدرت نامحدود او را تضعیف می کرد.

The fourth day of the thirtieth week of the book 1100 words you need to know : THE DOUBLE CROSS

Many incidents that took place aboard his ship are re-told by Twain. One has to do with a wealthy cattle man who was approached by three gamblers. The cattle farmer had let it be known that he had a great deal of money, and the gamblers were trying to wheedle him into a card game. He protested that he knew nothing about cards. His rustic appearance confirmed that fact. On the last night before landing the three gamblers got him drunk. When the first hand was dealt, a jubilant expression came over his face. The betting became furious. All of the proper decorum was put aside, and ten thousand dollars soon lay on the table. With the last wager one of the gamblers showed a hand of four kings. His partner was to have dealt the sucker a hand of four queens. At this point the victim, the charlatan, removed the veneer* of respectability, and showed a hand of four aces! One of the three professional gamblers was a clandestine* confederate of the “rich cattle farmer.” They had been planning this duplicity* for many weeks.

روز چهارم از هفته سی ام کتاب 1100 واژه که باید دانست : نارو، خیانت

‏«مارک تواین» بسیاری از حوادثی را که در داخل کشتی اش اتفاق افتاد بازگویی می کند یکی از آنها مربوط به ‏گله دار ثروتمندی بود که سه قمارباز به او نزدیک شدند. گله دار لو داده بود که ثروت زیادی دارد و قماربازها سعي ‏می کردند او را گول بزنند که پاسوربازی کند۔ او اعتراض کرد که چیزی در مورد پاسور نمی داند۔ ظاهر روستایی اش ‏این حقیقت را تأیید می کرد. آخرین شب قبل از لنگر انداختن، سه قمارباز او را مست کردند۔ وقتی دست اول را ‏بازی کردند. حالتی شاد چهره اش را فراگرفت۔ در شرطبندی جنگ شد۔ ادب را کنار گذاشتند و خیلی زود ده هزار ‏دلار روی میز گذاشته شد۔ یکی از قماربازان با آخرین شرطبندی یک دست از چهار شاه را نشان داد۔ شریکش ‏قرار شد به این آدم احمق یک دست از چهار ملکه (بی بی) بدهد۔ در این هنگام قربانی یا شارلاتان. پوشش محترم عبود را کنار گذانشت و یک دست از چهار تک خال نشان داد۔ یکی از سه قمارباز حرفه ای همدست پنهانی گله دار ‏ثروتمند بود۔ انها این نیرنگ را برای چند هفته طراحی کرده بودند۔

در اینجا به پایان آموزش هفته سی ام کتاب 1100 واژه که باید دانست از بخش آموزش زبان انگلیسی سایت رسیدیم. لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در ارتباط با نحوه ارائه این درس را از طریق بخش نظرات با من در میان بگذارید. همچنین من و سایر مخاطبان این مقاله علاقه مندیم چنانچه شما دانش و یا تجربه خاصی در زمینه آموزش زبان انگلیسی علی الخصوص در ارتباط با یادگیری هر چه بهتر این درس دارید با ما از این طریق به اشتراک بگذارید.

درس بعدی : هفته سی و یکم کتاب 1100 واژه که باید دانست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *