هدف از آموزش هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست، یادگیری تعاریف، معانی و کاربرد لغات (Genre-candid-unsavory-degrade-venial-keep a stiff upper lip) در روز اول (Epitome-dexterity-grotesque-compassion-repugnant-to throw the book at someone) در روز دوم (Acme-copious-vehemently-depict-naïve-terra firma) در روز سوم  (Perfidious-covet-ingratiate-penury-ignominious-in seventh heaven) در روز چهارم می باشد. شیوه آموزشی ما در این مجموعه بدین صورت است که ابتدا شما با مشاهده چهار متن مجزا که هر یک به صورت اختصاصی شامل کلمات یک روز از هفته آموزشی می باشند با کاربرد این کلمات در جمله آشنا می شوید و سپس با کلیک بروی هر یک از کلمات ، توضیحات تکمیلی در ارتباط با یادگیری آن لغت را فرا می گیرید.

The first day of the Thirty-sixth week of the book 1100 words you need to know : A LADY NOVELIST

The nineteenth century saw the woman novelist attain the same prestige* as men. England was prolific* in producing women writers. One of the foremost in this genre was Charlotte Brontë. In Jane Eyre she presented a candid portrait of a woman caught up in a clandestine* affair with a married man. Miss Bronte’s readers were engrossed* in this story. She took this unsavory subject and presented it in a way that did not degrade the relationship. She showed that true passion can be healthy. Miss Brontë did not disparage* Jane’s feelings or besmirch* her character. The author was generous in her verdict. The affair was considered merely a venial sin because Jane was never false in her feelings or her actions.

روز اول از هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست : یک خانم رمان نویس

قرن نوزدهم شاهد زنی رمان نویس بود که به همان وجهه و اعتبار رسید که مردان رسیده اند.‏ انگلیس در تولید زنان نویسنده، پربار بود. یکی از مهم ترین آنها در این گونه «شارلوت برونته» بود۔ وی در داستان «جین ‎ایر»‏ تصویری واقعی از زنی را ده نمایش گذاشت که در دام رابطه ای مخفیانه، با مردی متأهل می افتد۔ خوانندگان خانم «برونته» مجذوب این داستان شدند.او این موضوع نا خوشایند را برگزید و آن را به روشی ارائه داد که روابط را ضایع نکرد. او ثابت کرد که عشق واقعی می تواند سالم باشد۔ «برونته» احساسات «جین» را بی ارزش و یا شخصیتش را لکه دار نکرد۔ نویسنده در قضاوت خود سخاوتمندانه عمل کرد۔ این رابطه صرفا گناهی قابل گذشت تلقی شد زيرا «جین» هرگز در احساسات یا اعمالش دروغ نگفت۔

The second day of the Thirty-sixth week of the book 1100 words you need to know : VICTOR HUGO

The epitome of French romantic writers in the nineteenth century was Victor Hugo. With the utmost dexterity he wrote poetry, novels, and drama. His highly popular novels, Notre Dame de Paris and Les Miserables, are replete* with melodramatic situations and grotesque characters. He had a profound* sense of social justice and a compassion for the poor, hapless,* and downtrodden. He could not work under the aegis* of Napoleon III and fled into exile. When the repugnant rule came to an end, the expatriate* returned. He was received with adulation* and acclaim as the idol of the Third Republic.

روز دوم از هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست : ويکتورهوگو

«ویکتورهوگو» مظهر نویسندگان رمانتیک فرانسوی در قرن نوزدهم بود او با بيشترين مهارت، شعر، رمان و نمایشنامه نوشت۔ رمان های بسیار معروف او مانند «گوژپشت نتردام» و «بینوایان»» سرشار از موقعیت های شورانگیز و شخصیت های عجیب و غریب هستند۔ او حس عمیقی از عدالت اجتماعی و دلسوزی برای بیچاره ها، افراد بدبخت و مستضعفان داشت۔ او نمی توانست تحت حمایت «ناپلئونسوم» کار کند و به تبعید رفت۔ وقتی حکومت تنفرانگیز پایان یافت، این مهاجر از تبعید بازگشت۔ با ستایش و تحسین از او استقبال و او را بعنوان مظهر جمهوری سوم تحسین کردند۔

The third day of the Thirty-sixth week of the book 1100 words you need to know: AN ENGLISH REALIST

The movement toward realism in the English novel of the nineteenth century reached its acme with the works of Charles Dickens and William Makepeace Thackeray. Charles Dickens was a prolific* writer. Among his copious works are Oliver Twist, a candid* exposure of the repugnant* poor laws; Nicholas Nickleby, in which the life of boys in a boarding school is vehemently attacked; Hard Times, in which the author wanted to depict the infamous* life in a factory during an early period of the industrial revolution; The Pickwick Papers, about a naive gentleman who has numerous misadventures. The novels, aimed at exposing the sordid* and pernicious* elements of English life, were said to have helped galvanize* people into action leading to improvement in these conditions.

روز سوم از هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست : یک واقع گرای انگلیسی

حرکت به سمت واقع گرایی در رمان انگلیسی در قرن نوزدهم با آثار «چارلز دیکنز» و «ویلیام میک پیس تاکری» به‏ اوج خود رسید۔ «چارلز دیکنز» نویسنده ی پرکاری بود۔ در میان آثار زیاد او«الیور توئیست» قرار دارد، که افشای بی پرده ی قوانین تنفرانگیز فقرا در انگلیس است. همچنین « نیکلاس نیکلبی» که در ان زندگی پسران در مدرسه ای شبانه روزی شدیدا مورد حمله قرار می گیرد؛ «دوران سخت»‏ که در آن نویسنده می خواست زندگی ننگین کارخانه ای را در طول دوران اولیه ی انقلاب صنعتی به تصویر کشد. «اسناد پیک ویک» درباره ی نجیب زاده ی ساده دلی است که ماجراهای ناگوار زیادی برایش اتفاق می افتد۔ گفته می شود این رمان ها، که هدف شان افشای عناصر پست و زیانبار زندگی انگلیسی است مردم را تحریک کرده است تا دست به اعمالی بزنند که منجر به بهبود این شرایط می شود.

The fourth day of the Thirty-sixth week of the book 1100 words you need to know : A SCHEMING HEROINE

William Makepeace Thackeray was known for his moralistic study of upper and middle class English life. His best known work, Vanity Fair, has as its central character Becky Sharp. She is a perfidious woman who has an insatiable* desire to get ahead in the world. She covets the wealth of one man, but when marriage is not feasible* she succeeds in a plan to ingratiate herself into the heart of her employer ’s son. Their marriage is not a salubrious* one and Becky, who lives ostentatiously,* forms a surreptitious* liaison with another man. The affair culminates* in a debacle.* She is exposed, her husband leaves her, and she must live in penury in Europe. This is the ignominious end for a clever, but misguided woman.

روز چهارم از هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست : قهرمان زن توطئه گر

«ویلیام میکپیس تاکری» به دلیل مطالعه ی اخلاق گرایانه اش درباره ی زندگی طبقات مرفه و متوسط انگلیس مشهور بود۔ بهترین اثر او به نام «زیبای مغرور» و شخصیت اصلی آن «بکی شارپ» است. او زنی پیمان شکن است که میلی سیری ناپذیر به پیشرفت در دنیا دارد۔ او به ثروت مردی چشم طمع دارد اما وقتی ازدواج آنها میسرنیست در طرحی برای خودشیرینی در قلب پسر کارفرمایش موفق می شود. ازدواج شان، ازدواج سالمی نیست و « بکی » که متظاهرانه زندگی می کند با مردی دیگر رابطه ای نامشروع و پنهانی برقرار می کند۔ این رابطه به شکست می انجامد. او رسوا می شود، همسرش او را رها می کند و او مجبور می شود با فقر در اروپا زندگی کند این پایانی ننگ آور برای زنی باهوش اما گمراه ‎است.

در اینجا به پایان آموزش هفته سی و ششم کتاب 1100 واژه که باید دانست از بخش آموزش زبان انگلیسی سایت رسیدیم. لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در ارتباط با نحوه ارائه این درس را از طریق بخش نظرات با من در میان بگذارید. همچنین من و سایر مخاطبان این مقاله علاقه مندیم چنانچه شما دانش و یا تجربه خاصی در زمینه آموزش زبان انگلیسی علی الخصوص در ارتباط با یادگیری هر چه بهتر این درس دارید با ما از این طریق به اشتراک بگذارید.

درس بعدی : هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *