هدف از آموزش هفته سی و نهم کتاب 1100 واژه که باید دانست، یادگیری تعاریف، معانی و کاربرد لغات (Saga-belated-decrepit-imperturbable-vacillate-a sacred cow) در روز اول (Staunch-opprobrium-Machiavellian-unconscionable-pandemonium-through thick and thin) در روز دوم (Flay-demeanor-delineation-vindicate-heinous-to take by storm) در روز سوم  (Turpitude-infraction-callous-redress-vituperation-to be in fine fettle) در روز چهارم می باشد. شیوه آموزشی ما در این مجموعه بدین صورت است که ابتدا شما با مشاهده چهار متن مجزا که هر یک به صورت اختصاصی شامل کلمات یک روز از هفته آموزشی می باشند با کاربرد این کلمات در جمله آشنا می شوید و سپس با کلیک بروی هر یک از کلمات ، توضیحات تکمیلی در ارتباط با یادگیری آن لغت را فرا می گیرید.

The first day of the Thirty ninth week of the book 1100 words you need to know : RULE, BRITANNIA

An unforgettable saga of World War II has to do with the small French coastal town of Dunkirk. There, in 1940, thousands of British troops made a belated escape from the awesome* power of the German army and air force. They were removed by an array* of private boats, from huge yachts to decrepit fishing boats. At their own volition,* the skippers came close to the shore, while German planes bombed implacably.* They remained imperturbable under heavy fire. When their vessels were loaded, they dashed back to England. Once unloaded, they did not vacillate, but returned with equanimity* to their vigil* in the danger zone. The British proved once again that they are paragons* of comradeship in times of jeopardy.*

روز اول از هفته سی و نهم کتاب 1100 واژه که باید دانست : قانون، بریتانیا

یکی از حماسه های فراموش نشدنی جنگ جهانی دوم به شهر ساحلی و کوچک «دانکرک» در فرانسه مربوط می شود در آنجا، در سال ۱۹۴۰ هزاران سرباز بریتانیایی فرار دیرهنگامی را از قدرت هولناک ارتش و نیروی هوایی آلمانی ها انجام دادند. آنها با گروهی از قایق های خصوصی، از قایق های تفریحی بزرگ گرفته تا قایق های ماهیگیری قراضه جابجا شدند. ناخداها به خواست خود و در حالی که هواپیماهای المانی سرسختانه بمباران می کردند به ساحل نزدیک شدند۔ آنها زیر آتش شدید خونسرد باقی ماندند و وقتی قایق های شان پر شد با عجله به انگلستان بازگشتند۔ وقتی پیاده شدند دودل نبودند بلکه با متانت به شب زنده داری در منطقه ی خطر بازگشتند و بار دیگر بریتانیایی ها ثابت کردند که در زمان خطر مظهر رفاقت هستند.

The second day of the Thirty ninth week of the book 1100 words you need to know : THE GOOD GUYS VS. THE BAD GUYS

The international adventure stories prevalent* on television follow meticulously* a plot that is inexorable* in its development. Those on the side of law and justice face perfidious* men and organizations. These are anathema* to those values the staunch heroes would defend. These infamous* men have no capacity for compassion,* and they treat the lovely women with opprobrium. The intrepid* heroes are placed in deleterious* situations as a result of the Machiavellian maneuvers of their opponents. One unconscionable act of duplicity* follows another until the total destruction of the “good guys” seems at hand. At the last moment, usually amidst the pandemonium of a battle, the cause for which the heroes strive triumphs. However, evil is ubiquitous,* and next week another fracas* will erupt.

روز دوم از هفته سی و نهم کتاب 1100 واژه که باید دانست : انسان های خوب در مقابل انسان های بد

داستان های ماجراجویانه بین المللی متداول در تلویزیون با دقت طرحی را دنبال می کنند که در پرورش آن انعطاف ناپذیرند. آنان که طرف قانون و عدالت هستند با افراد و سازمان های خیانتکار روبرو می شوند. اینها باعت لعن و تکفیر ارزش هایی هستند که قهرمانان ثابت قدم از آنها دفاع می کنند. اين مردان بدنام قابلیت دلسوزی ندارند و با زنان دوست داشتنی با اهانت رفتار می کنند اين قهرمانان شجاع به دلیل شگردهای حیله گرانه ی مخالفان شان در وضعیت های زیان آوری قرار می گیرند۔ دورویی و اعمال شرم آور یکی پس از دیگری ادامه می یابند تا اینکه نابودی کامل “انسان های خوب” نزدیک به نظر می رسد. در آخرین لحظه و معمولا در غوغای نبرد، آرمانی که قهرمانان به خاطر ان تلاش می کنند به پیروزی می رسد۔ با این وجود، شر همیشه حاضر است و هفته ی اینده قیل و قال دیگری به راه می افتد.

The third day of the Thirty ninth week of the book 1100 words you need to know: A FAMOUS MUTINY

One of the most repugnant* names in popular legend is that of Captain William Bligh. He was the captain of the H.M.S. Bounty in 1789, and the mutiny that erupted* aboard that ship was the basis for a film in which Charles Laughton portrayed Bligh as an awesome* bully and an unmitigated* villain. He would flay both the body and the spirit of anyone who crossed him. The crew developed such an aversion* to Bligh’s mortifying actions and demeanor that, led by Fletcher Christian, they set the captain and 17 shipmates off in a lifeboat in the South Pacific. The ship continued to the Pitcairn Islands where the crew remained to live with the islanders. Laughton’s delineation of Bligh remains as the image we have of him. Only recently has any attempt been made to vindicate Captain Bligh and to remove the heinous reputation that permeates* history.

روز سوم از هفته سی و نهم کتاب 1100 واژه که باید دانست : یک شورشی معروف

‏یکی از تنفرانگیز ترین نام ها در افسانه ی مشهور، نام کاپیتان «ویلیام بلای» است۔ او ناخدای رزمناو «بانتی»‏ در سال ۱۷۸۹ بود و شورش به وجود آمده در عرصه ی کشتی، مبنای فیلمی بود که در ان «چارلز لافتون»، ‎«بلای»‏ را به عنوان قلدری وحشتناک و آدمی به تمام معنا پست به تصویر کشید۔ او جسم و روح هر کسی را که با او به مخالفت برمی خاست مورد انتقاد قرار می داد۔ چنان نفرتی از اعمال و رفتار شرم آور «بلای» در میان کارکنان کشتی پدید آمد که آنها به رهبری «فلچرکریستین» کاپیتان و هفده محموله را با قایق نجاتی روانه ی جنوب اقیانوس آرام کردند. کنستی به جزایر «پیت کیرن» رفت و در آنجا خدمه ی کشتی برای زندگی با جزیره نشینان اقامت کردند توصیف «لافتون» از «بلای» به عنوان تصویری که از او داریم باقی می ماند۔ تنها اخيراً تلاش هایی برای تبرئه ی کاپیتان «بلای» و زدودن اوازه ی تاثراور او که به تاریخ نفوذ کرده، انجام شده است.

The fourth day of the Thirty ninth week of the book 1100 words you need to know : FAIR PLAY!

Recently, there has been an attempt to improve Captain Bligh’s tainted* image. Historians maintain that there was no turpitude in Bligh’s actions aboard the H.M.S. Bounty. Perhaps he was imprudent* in failing to keep his temper under control. While an infraction aboard ship was quickly criticized, Bligh never carried out those callous actions the movie dramatized in order to depict* an evil man, say his defenders. After the mutiny, Captain Bligh astutely* navigated the lifeboat with the other 17 men for over 3,000 miles to safety. This prodigious* feat alone, say those who would restore Bligh’s good name, should be enough to allow for a full redress of the wrongs that have been blamed on him for over 150 years. While the coterie* defending Captain Bligh do not ask the public to praise him, they do request a more benevolent* attitude toward this traditionally* reprehensible* figure, and an end to the vituperation* heaped upon him for these many years.

روز چهارم از هفته سی و نهم کتاب 1100 واژه که باید دانست : بازی جوانمردانه

اخيراً تلاشی برای بهبود تصویر لکه دارشده ی کاپیتان «بلای» انجام شده است. مورخان معتقدند که در اعمال «بلای» در عرشه ی رزم ناو «بانتی» هیچ فسادی وجود نداشته است. شاید به خاطر بی احتیاطی ‎نتوانسته‏ باشد رفتارش را کنترل کند. مدافعان «بلای» می گویند گرچه یک قانون شکنی در عرشه به سرعت مورد انتقاد قرار مي گرفت. اما او هرگز آن اعمال سنگدلانه ای را که فیلم برای توصیف مردی شرور به نمایش گذاشت انجام نمی داد. کاپیتان «بلای»‏ پس از شورش زیرکانه قایق نجات را به همراه هفده مرد دیگر حدود ۳۰۰۰ مایل به مکانی امن هدایت کرد۔ کسانی که آبروی «بلای» را برمی گردانند می گویند که این کار برجسته و شگفت انگیز او به تنهایی برای جبران خطاهایی که بیش از ۱۵۰ سال او را به خاطر آنها مقصر دانسته اند کافی است۔ گرچه محفل مدافعان کاپیتان‎ «بلای»‏ ‏از عموم مردم نمی خواهند که از او تمجید و تعریف کنند، اما درخواست نگرشی نیک خواهانه تر نسبت به این‎ ‏چهره ی به طور سنتی نکوهیده را دارند و خواهان پایان توهینی هستند که در طول این سال ها به او وارد شده‎.

در اینجا به پایان آموزش هفته سی و نهم کتاب 1100 واژه که باید دانست از بخش آموزش زبان انگلیسی سایت رسیدیم. لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در ارتباط با نحوه ارائه این درس را از طریق بخش نظرات با من در میان بگذارید. همچنین من و سایر مخاطبان این مقاله علاقه مندیم چنانچه شما دانش و یا تجربه خاصی در زمینه آموزش زبان انگلیسی علی الخصوص در ارتباط با یادگیری هر چه بهتر این درس دارید با ما از این طریق به اشتراک بگذارید.

درس بعدی : هفته چهلم کتاب 1100 واژه که باید دانست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *