هدف از آموزش هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، یادگیری تعاریف، معانی و کاربرد لغات (Glib-homogeneous-malleable-legerdemain-trend-by hook or by crook) در روز اول (Stagnant-fatal-passé-procrastinate-facet-to get up on the wrong side of the bed) در روز دوم (Foist-stigmatize-capitulate-audacity-tantalize-castles in the air) در روز سوم  (Retort-reticent-tacit-chicanery-docile-to maintain the status quo) در روز چهارم می باشد. شیوه آموزشی ما در این مجموعه بدین صورت است که ابتدا شما با مشاهده چهار متن مجزا که هر یک به صورت اختصاصی شامل کلمات یک روز از هفته آموزشی می باشند با کاربرد این کلمات در جمله آشنا می شوید و سپس با کلیک بروی هر یک از کلمات ، توضیحات تکمیلی در ارتباط با یادگیری آن لغت را فرا می گیرید.

The first day of the Thirty eight week of the book 1100 words you need to know : THE ENIGMA* OF FASHION

Of all the pressures young people face, the most pernicious* is that of fashion. By this is meant the current vogue* in dress. The teenagers, who are so glib when they speak of “individuality,” are turned into a homogeneous mass by the latest craze in fashion. How can youngsters who vehemently* resist advice from the older generation become so malleable in the hands of those who “make” fashion? Perhaps the sudden shifts in fashion occur fortuitously*. Or is there some group who, through legerdemain, switches styles and customs on us right before our eyes? Today’s teenagers seem to be quite gullible* when it comes to embracing the latest trend in fashions. But then, they have their elders as sage* examples to follow.

روز اول از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست : معمای مد

دوستم «ویل» که به هنگام صحبت از شخصیت، بسیار زبان باز است، وقتی متوجه آخرین تب مد می شود به  بخشی ازیک جمعیت همگن تبدیل می شود۔ چطور برخی از افراد می توانند در دستان کسانی که مد را می سازند اینقدر سربه راه شوند؟ شاید تغییرات ناگهانی در مد بصورت اتفاقی صورت بگیرد. یا اینکه آیا طراحانی هستند که با حقه بازی سبک ها و لباس ها را درست جلوی چشمان ما تغییر می دهند؟ وقتی نوبت به پذیرش آخرین روند در مدها می رسد، «ویل» بنظر کاملا ساده لوح می آید۔ اما او در این صورت، من را بعنوان نمونه ای برای پیروی دارد.

The second day of the Thirty eight week of the book 1100 words you need to know : THE ECONOMICS OF FASHION

In dress, the fashion appears to be “set” by a few foreign designers and a handful of affluent* individuals who purchase these designs. The fashion industry is cognizant* of the fact that fashions must change rapidly and often or their economy would become stagnant. For this industry it would prove fatal if it were not vigilant* and prepared well in advance for a new fashion trend.* As the old fashion becomes passé and a new fashion seems to be in the making, the garment manufacturers cannot afford to procrastinate. They rush large sums of money into production for a mass market. Having invested heavily, the manufacturers do everything possible to influence and motivate* the purchasers. Through every facet of publicity and advertising the industry exploits* the natural desire for people to be au courant* with the latest fashions.

روز دوم از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست : اقتصاد مد

به نظر می رسد در زمينه ی لباس، مد توسط عده ای طراح و مشتی افراد ثروتمند که اين طرح ها را می خرند تعیین ‏می شود۔ صنعت مد از این حقیقت آگاه است که مدها باید به سرعت و مرتب تغییر کنند. در غیر اینصورت اقتصاد  آنها راکد خواهد شد. اگر این صنعت هشیار نبوده و از پیش برای یک سبک جدید مد مهیا نباشد این امر برایش مهلک است۔ هنگامی که مد قدیمی کهنه می شود و مد جدیدی شکل می گیرد، تولیدکنندگان پوشاک نمی توانند تنبلی کنند۔ آنها با عجله ‎مبالغ عظیمی از پول را برای تولید در بازاری انبوه خرج می کنند۔ تولیدکنندگان که سرمایه گذاری سنگینی انجام داده اند. هرکار ممکنی را انجام می دهند تا خریداران را تحت تأثیر قرار داده وآن ها را تحریک کنند۔ این صنعت با استفاده از همه ی جنبه های انتشار و تبلیغات از میل طبیعی افزاد برای همگام بودن با آخرین مدها بهره برداری می کند.

The third day of the Thirty eight week of the book 1100 words you need to know: WHAT NEXT?

Once the fashion industry has been able to foist a new style on the teenager, the older generation tends to stigmatize it as some form of rebellion. What is often ignored is that the young consumers capitulate to what is originated* by someone outside of their group. The feelings of individuality and audacity that the teenager gets from a new style of dress result from the propensity* of their elders to disparage* them. The actual situation is that the clothing fashions soon become accepted by all; there is nothing upsetting or revolutionary about them. While people are becoming complacent* about the “new,” the clothing industry is busy planning how to tantalize the teenager with next year ’s “fashion.” This arbitrary* decision is guaranteed to foment* consternation* among adults once again in the following year.

روز سوم از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست : بعد از آن چیست؟

زمانی که صنعت مد توانست سبک جدیدی را به مردم قالب کند، برخی آن را بدنام کرده و ان را نوعی شورش می دانند آنچه اغلب درک نمی شود این است که مصرف کنندگان پیرو مد تسلیم چیزی می شوند که توسط شخصی خارج از گروه شان سرچشمه می گیرد۔ احساس شخصیت و جسارتی که فرد از مدل جدید یک لباس بدست می آورد از تمایل دیگران به تحقیر آنها ناشی می شود۔ در همین حال که مردم به «مدل جدید» راضی می شوند، صنعت پوشاک سرگرم طرحی برای چگونگی دادن اميد واهی به نوجوانان با «مد» سال بعد است. این تصمیم استبدادی مطمئنا بار دیگر به حیرت مخالفان در سال بعد دامن می زند.

The fourth day of the Thirty eight week of the book 1100 words you need to know : SOMETHING FOR EVERYONE

To the derogatory* comments from the older generation the teenagers might retort that new fashions and styles are adopted by the elders with alacrity.* Though they complain, women emulate* their daughters by shortening or lengthening their hems. They may appear reticent about the bother and expense of altering their wardrobe, but they give tacit approval to the change by rushing to the department stores where they jostle* each other to buy copies of the more expensive dresses. The conclusion one might reach after observing how women countenance* the arbitrary* changes year after year is that they are naïve* or victims of some chicanery practiced by the clothing industry. Women may appear hapless* before the intimidation* of “style,” but the real truth may lie in the fact that they are so docile because they secretly enjoy the yearly excitement around the latest fashions.

روز چهارم از هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست : چیزی برای همه

طراحان مد ممکن است به نظرات خفت بار مردم عادی با تندی جواب دهند که مدل ها و سبک های جدید را دیگران با چابکی می پذیرند۔ اگرچه «اما» گله مند است!‏ اما با کوتاه یا بلند کردن سجاف های لباسش از دخترش ‎«مریل» تقلید می کند. ‎«اما»‏ ممکن است درباره ی زحمت و هزینه ی تغییر جارختی اش خوددار باشد، اما با هجوم به فروشگاه های بزرگی که در آنجا خریداران یکدیگر را برای خرید نمونه هایی از لباس های گران هل می دهند بطور ضمنی این تغییر را تأیید می کند۔ وقتی شخص می بیند چطور عوام الناس از تغییرات خودسرانه در هر سال حمایت می کنند ممکن است به این نتیجه برسد که آنها ساده لوح یا قربانی نوعی حیله بازی صنعت پوشاک هستند۔ اما حقیقت این است که آنها به این دلیل حاضربه خدمت هستند که در نهان از هیجان سالانه ی آخرین مدها لذت می برند.

در اینجا به پایان آموزش هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست از بخش آموزش زبان انگلیسی سایت رسیدیم. لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در ارتباط با نحوه ارائه این درس را از طریق بخش نظرات با من در میان بگذارید. همچنین من و سایر مخاطبان این مقاله علاقه مندیم چنانچه شما دانش و یا تجربه خاصی در زمینه آموزش زبان انگلیسی علی الخصوص در ارتباط با یادگیری هر چه بهتر این درس دارید با ما از این طریق به اشتراک بگذارید.

درس بعدی : هفته سی و نهم کتاب 1100 واژه که باید دانست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *