هدف از آموزش هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست، یادگیری تعاریف، معانی و کاربرد لغات (Confront-antipathy-servile-volition-sojourn-to tighten one’s belt) در روز اول (Austere-felicitous-halcyon-tenable-superfluous-off the beaten track) در روز دوم (Motivate-rationalize-therapy-nascent-iconoclast-a square peg in a round hole) در روز سوم  (Erudite-phobia-germane-vertigo-conducive-to upset the apple cart) در روز چهارم می باشد. شیوه آموزشی ما در این مجموعه بدین صورت است که ابتدا شما با مشاهده چهار متن مجزا که هر یک به صورت اختصاصی شامل کلمات یک روز از هفته آموزشی می باشند با کاربرد این کلمات در جمله آشنا می شوید و سپس با کلیک بروی هر یک از کلمات ، توضیحات تکمیلی در ارتباط با یادگیری آن لغت را فرا می گیرید.

The first day of the Thirty seventh week of the book 1100 words you need to know : A MAN OF NATURE

Henry Thoreau attempted to confront the problem and solve the enigma* of how one might earn a living and yet not become an ignominious* slave to the task. He viewed the industrial revolution with antipathy. Man in a servile role to extraneous* possessions was a main target of his writings. He believed that one could attain genuine wealth not by accumulating objects or money, but through enjoyment and perusal* of nature. By his own volition he gave up friends and comforts for a two year sojourn by himself at Walden Pond. What others might judge as penury,* was seen by Thoreau as the epitome* of wealth.

روز اول از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست : مردی از طبیعت

«هثری تورو» تلاش می کرد تا با این مشکل مواجه شود و این معما را حل کند که چگونه فرد می تواند بدون اینکه برده ای خفت بار در مقابل وظیفه اش باشد، امرار معاش کند۔ او با تنفر به انقلاب صنعتی می نگریست، یکی از مهم ترین اهداف نوشته هایش انسان در نقشی پست نسبت به دارایی های اضافی بود۔ او عقیده داشته انسان نه با جمع آوری اشیاء یا پول بلکه با لذت و مطالعه ی دقیق طبیعت می تواند به ثروتی حقیقی نائل آید۔ او به خواست خود تسهیلات و دوستانش را بخاطر اقامتی دوساله و به تنهایی در «والدن پاند» ترک کرد. آنچه را که دیگران تنگدستی تعبیر می کردند از نظر «تورو» مظهر ثروت بود.

The second day of the Thirty seventh week of the book 1100 words you need to know : THE GOOD LIFE

Thoreau’s book about the austere but happy life at Walden Pond propagated* his fame around the world. He built a small hut and began living an ascetic* existence. He found it to be a felicitous experience. In this idyllic* setting he was able to spend his time reading, studying nature, writing, and thinking. Far from being indolent,* he kept busy in many ways. At the end of the experiment he recalled the halcyon days with pleasure. He believed he had learned the secret of the truly happy life. The only tenable way of life is one in harmony with nature; material possessions are superfluous.

روز دوم از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست : زندگی خوب

کتاب «تورو» درباره ی زندگی زاهدانه اما شاد در«والدن پاند» شهرت او را در سراسر دنیا گسترش داد. او کلبه ای کوچک ساخت و زندگی مرتاضانه ای را آغاز کرد. این نوع زندگی برای او تجربه ای لذت بخش بود.او دراین محیط باصفا توانست وقتش را صرف خواندن، مطالعه ی طبیعت، نوشتن و تفکر کند۔ او نه تنها تنبل نبود بلکه خود را به شیوه های زیادی مشغول نگه می داشت. در پایان این تجربه، او از این روزهای آرام با لذت یاد کرد۔ او معتقد بود که رمز زندگی واقعاً شاد را آموخته است۔ تنها روش قابل قبول زندگی، روشی هماهنگ با طبیعت است. دارایی های مادی غیرضروری هستند۔

The third day of the Thirty seventh week of the book 1100 words you need to know: THE MIND’S SECRETS

The study of the human mind and behavior has had many prominent practitioners, but no one is more revered* than Sigmund Freud. An Austrian physician, he is said to be the father of psychoanalysis. He taught that man has a subconscious mind in which he keeps repugnant* memories that come to the surface surreptitiously* and motivate behavior. Man often tries to rationalize his actions, when, in reality, they are really the result of suppressed memories coming to the surface. Freud’s approach to the disturbed person was to attempt therapy by examining the dreams that make cognizant* what the cause of the illness might be. Only with the airing of deleterious*, buried emotions can the person move from the nascent stage to that of full health. Freud was considered an iconoclast in the field of psychology when his ideas first appeared at the beginning of the twentieth century.

روز سوم از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست : اسرار ذهن

پزشکان بزرگی به مطالعه ی ذهن و رفتار بشر پرداخته اند اما هیچیک قابل احترام تر از « زیگموند فروید» نیستند. او پزشکی اهل اتریش بود و از او به عنوان پدر روانکاوی یاد می کنند۔ آموزه ی او این بود که انسان ضمیری نیمه خودآگاه دارد که در آن خاطرات تنفرانگیزی را نگه می دارد که به شکلی پنهان بروز کرده و باعث برانگيختن رفتار می شوند. انسان اغلب تلاش می کند اعمال خود را معقول جلوه دهد در حالیکه در واقعیت آنها نتیجه ی خاطرات‏ سرکوب شده ای هستند که بروز می کنند۔ رویکرد «فروید» به فرد آشفته، تلاش برای درمان او با بررسی رؤیاهایی است که ما را از علت احتمالی بیماری اگاه می سازند۔ تنها با نمایش عواطف زیان اور و مدفون شده، فرد می تواند از مرحله ی در شرف تکوین به سلامت کامل برسد۔ وقتی برای اولین بار عقاید «فروید» در آغاز قرن بیستم به ظهور رسید، او را به عنوان فردی سنت شکن در زمینه ی روان شناسی به حساب آوردند.

The fourth day of the Thirty seventh week of the book 1100 words you need to know : AMATEUR PSYCHOLOGISTS

The ideas of Freudian psychology have become part of our everyday life. Our language is replete* with clichés* that have their origin in Freud’s writings. There is a surfeit* of amateur psychologists who, with celerity,* analyze an individual’s problems from the slightest evidence. Despite their dubious* education and training in this field, they discuss symptoms and cures on a most erudite fashion. Should a person express a fear of heights, this phobia is examined; events from childhood are considered germane to the problem. Is it possible he or she was dropped as an infant? Perhaps something in a dream is pertinent* to explain the feelings of vertigo that accompany height. For some reason, non-trained people find the Freudian approach to the workings of the human mind most conducive to their practicing as amateur psychologists.

روز چهارم از هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست : روان شناسان آماتور

‏عقاید روانشناسی «فروید» بخشی از زندگی روزمره ی ما شده است. زبان ما مملو از عبارات پیش پاافتاده ای است که ‏سرچشمه ی آن نوشته های «فروید» است۔ روان شناسان آماتور زیادی وجود دارند که از جزئی ترین شواهد، مشکلات یک فرد را به سرعت تجزیه و تحلیل می کنند. آنها علیرغم تحصیلات غیرقابل اطمینان در این زمینه، به روشی بسیار فاضلانه دربار ی علائم و درمان ها بحث می کنند۔ اگر فردی ترس از ارتفاع را بیان کند. این ترس بیمارگونه بررسی می شود؛ وقایع کودکی را به این مشکل مربوط می دانند۔ آیا ممکن است او در نوزادی از جایی افتاده باشد؟ شاید چیزی در رؤیا به توضیح احساس سرگیجه ای مربوط باشد که در ارتفاع به وجود می آید۔ به دلیلی افرادی تعلیم ندیده به عنوان روانشناسانی آماتور،‏ رویکرد «فروید» نسبت به عملکرد ذهن انسان را بسیار مناسب کار خود می دانند.

در اینجا به پایان آموزش هفته سی و هفتم کتاب 1100 واژه که باید دانست از بخش آموزش زبان انگلیسی سایت رسیدیم. لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در ارتباط با نحوه ارائه این درس را از طریق بخش نظرات با من در میان بگذارید. همچنین من و سایر مخاطبان این مقاله علاقه مندیم چنانچه شما دانش و یا تجربه خاصی در زمینه آموزش زبان انگلیسی علی الخصوص در ارتباط با یادگیری هر چه بهتر این درس دارید با ما از این طریق به اشتراک بگذارید.

درس بعدی : هفته سی و هشتم کتاب 1100 واژه که باید دانست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *